RÅDGIVNING

 • VALG AF DÆK


  Ved montering på en STYREAKSEL må der:


  Kun bruges slidbanemønster af typen “S”. Disse slidbanemønstre er konstrueret og produceret til at tåle særlige belastninger og tryk, som lastbilens styreaksler udsættes for: dynamisk belastning, akselgeometri, højt kilometertal osv.
  Vi anbefaler ikke at montere vulkaniserede dæk på forakslen af et motorkøretøj.

  Ved montering af dæk på en DRIVAKSEL må der:

  Kun bruges dæk med slidbanemønster af typen “D” eller “S”. Slidbanemønster "D" er beregnet til at klare specifikke belastninger, som drivaksler udsættes for: motorens drejningsmoment og bremsesystemets drejningsmoment, montering af tvillingehjul, det højeste akseltryk for hele vogntoget. Dæk med et slidbanemønster af typen "S" kan monteres på drivaksler, men det sandsynlige kompromis i kilometertal skal overvejes nøje. Slidbanemønstre af typen "D" giver optimeret ydeevne med hensyn til trækkraft og dæklevetid i forhold til slidbanemønstre af typen "S".

  For at udstyre en ANHÆNGERAKSEL må der:

  Kun bruges dæk med slidbanemønster af typen “T” eller “S”. Disse slidbanemønstre er beregnet til at klare de specifikke påvirkninger og belastninger, som anhængeraksler udsættes for: statiske og dynamiske belastninger, slitage, højt kilometertal på midterakslerne osv. Dæk med slidbanemønster af typen "T" har et belastningsindeks og et hastighedsindeks, der er velegnet til anhængere eller sættevogne. Ved montering af dæk med et slidbanemønster af typen "S" skal det kontrolleres, at dækbelastningen og hastighedsindekset er i overensstemmelse med akslens behov, og at der ikke er et slidbanemønster af typen "T", der ville passe bedre til de specifikke påvirkninger og belastninger på anhængeraksler. Dæk med et slidbanemønster af typen "T" må aldrig bruges på en forreste styrende aksel eller på drivaksler.

  Dæk mærket FRT:

  Mærkningen FRT (Free Rolling Tyre) er angivet i Forordning 54: Mærkning 3.1.15. Når et dæk er "FRT"-mærket, betyder det, at dækket er specielt beregnet til anhængeraksler (dæk til TAG-aksler). Denne regel gælder for alle nye dæk, der anvendes i Europa, hvilket betyder, at FRT-mærkede dæk kun må monteres på anhængeraksler og ikke på andre akseltyper.

  Vi kan ikke holdes ansvarlige for følgerne af eventuelle skader, opstået under kørsel, hvis der ses bort fra disse anvisninger.

   "FRT"-mærkede dæk kan monteres på den sidste ikke-trækkende bagaksel på et motorkøretøj.

 • MONTERING, OPBEVARING OG VEDLIGEHOLDELSE


  Der henvises til de enkelte landes specifikke lovgivning for dækmontering. Bemærk, at det kan være påkrævet at montere samme type dæk på samme aksel.
  Det betyder, at du kan montere dæk med forskellige slidbanemønstre, hvis de:
  • Er af samme mærke

  • Har samme størrelse

  • Samme struktur (radial eller diagonal)

  • Samme anvendelseskategori (vejdæk, specialdæk, vinterdæk med 3PMSF og M+S mærkning)

  • Har samme dækbelastningskapacitetsindeks og

  • Samme hastighedsindeks.

  For at opnå optimeret dækydeevne anbefaler vi at montere dæk med samme dækmønster på samme aksel.
  Hvis dette ikke er muligt, anbefaler vi at montere tvillingedæk af samme type.

  Overhold positioner, monteringsretning, rotationsretning og enhver relevant anvisning på dækkets side.

  MONTERING AF VULKANISEREDE DÆK

  EU-forordning nr. 109 fastlægger:
  1. situation: MONTERING AF ENSARTEDE DÆK (VULKANISERET - VULKANISERET) PÅ SAMME AKSEL

  De tekniske specifikationer for de vulkaniserede dæk monteret på et køretøj skal være ens:
                      1.  vulkaniseret mærke

                      2. dækstørrelse

                      3.  dækstruktur

                      4.  hastighedsindeks og dækbelastningsindekser                        

                      5.  slidbanemønstertype

             2. Det ANBEFALES IKKE at montere vulkaniserede dæk fra forskellige vulkanisører på samme aksel, uanset karkassens brand.
             3. Det er TILLADT at montere vulkaniserede dæk fra samme vulkanisør, uanset karkassens brand.

  2. situation: MONTERING AF BÅDE NYE OG VULKANISEREDE DÆK PÅ SAMME AKSEL
  Vi anbefaler at montere begge typer på samme aksel, hvis:

              1. Der anvendes samme brand til det vulkaniserede dæk og det nye dæk.
              2. Der anvendes samme brand til karkasserne.
              3. Følgende tekniske specifikationer for vulkaniserede og nye dæk på samme aksel er identiske:
                              1. Dækstørrelser

                              2. Struktur (radial eller diagonal)

                              3. Hastigheds- og belastningsindeks

                              4. Slidbanetype (vej, terræn, 3PMSF & M+S mærkning).

  Vulkaniserede dæk er konstrueret og produceret til at blive brugt på drivaksler og anhængeraksler.
  Vi anbefaler ikke, at der monteres vulkaniserede dæk på lastbilens styreaksel foran.
  Der henvises til de enkelte landes lovgivning for montering af vulkaniserede dæk på samme aksel.

  VEDLIGEHOLDELSE


  Vi anbefaler at få kontrolleret for:

  Ujævnt slid, huller, snit, synlige deformationer på dækskuldre, sidevægge eller flangeområde
  Enhver skade på fælgen hos en dækspecialist.
  Anvend aldrig dækenheder til kørsel, hvis de viser tegn på eventuelle skader, såsom deformation eller fritlagt vulsttråd, fritlagt gummi eller tråd, skader forårsaget af fedt eller ætsende stoffer, marmorering eller slitage af interiørets gummi efter kørsel med for lavt dæktryk. Dæk, der viser ovenstående tegn, skal demonteres, kasseres og behandles som affald. Sørg for, at ventilhætten er i god stand til alle bilsyn. I tvivlstilfælde skal den udskiftes.

  Dækrotation er en operation, der består i at flytte dækket fra én position på køretøjet og genmontere det i en anden position.
  Drejning på fælgen er en operation, der består i at afmontere dækket fra fælgen og genmontere det den anden vej rundt.

  OPBEVARING

  Betingelser for god opbevaring af dæk:
  Rene, tørre, tempererede og godt ventilerede lokaler, beskyttet mod direkte sollys og dårligt vejr.
  Beskyttet mod kemikalier, opløsningsmidler eller kulbrinte, der kan ændre gummiets karakter.
  Beskyttet mod enhver genstand, som kan trænge ind i dækket (metalspids, træ osv.).
  Beskyttet mod enhver varmekilde, åben ild, glødelegemer, udstyr der kan afgive gnister eller elektriske udladninger og enhver kilde til ozon (transformere, elmotorer, svejseanlæg osv.).

  Ved opbevaring i stakke skal man sikre, at dækkene ikke deformeres. Hvis dækkene skal opbevares i længere tid, skal de roteres (omvendt rækkefølge for dækkene i stabler), for at de ældste dæk kan tages ud først. Undgå at mase dækkene under andre objekter.

 • SLIDBANEMØNSTERETS DYBDE PÅ TVÆRS AF SAMME AKSEL

  Vi anbefaler, at dybdeforskellen på hovedrillerne på to dæk, der er monteret på samme aksel, ikke må overstige 5 mm for samme fase af levetiden (vulkaniseret/ ikke-vulkaniseret).

  DÆKSLITAGE

  Dybdeforskellen på hovedrillerne på fire punkter, der er jævnt fordelt i dækkets omkreds, må ikke være mindre end 1 millimeter på mere end ét af disse punkter.

  Hvis den lovbestemte slitage eller tekniske grænse er nået, skal dækkene afmonteres og udskiftes i henhold til landets lovgivning.

  Der henvises til de enkelte landes lovgivning for kriterier for afmontering af dæk pga. slid

  DÆKREPARATION

  I løbet af et dæks levetid udsættes det for en række belastninger og kan blive beskadiget på mange forskellige måder.
  Det er farligt at ignorere et beskadiget dæk.
  Vores lastbildæk kan repareres på visse betingelser.
  Dog kan ikke alle former for skader repareres.

  Reparation af et dæk er et job for uddannede og kvalificerede fagfolk. Dækreparatøren har altid eneansvaret for nøjagtigheden og kvaliteten af det udførte arbejde på dækket.

  Reparationer skal altid udføres på et afmonteret dæk, og der skal udføres en grundig inspektion både internt og eksternt, af fagpersonen.

  Hvis der findes skader, som ikke kan repareres, såsom overbøjning af den forstærkende struktur på grund af kørsel med for lavt eller meget for lavt dæktryk, må dækket ikke repareres.

  VINTERDÆK TIL LASTBILER

  Symbolet M+S er en producents uafhængige erklæring baseret på egne ikke-lovgivningsmæssige standarder.

  Symbolet Alpine (3PMSF) tildeles, hvis dækket består en trækkrafttest i vinterføre udført i overensstemmelse med FN/ECE-regulativ 117.

  Testresultaterne er håndgribelige og sammenlignelige. 3PMSF er den eneste reelle standard for måling af vintermobilitet.

  MONTERING AF DÆK

  Før påbegyndelse af dækmonteringsprocessen skal dækkets overensstemmelse og kompatibilitet med hjulet og køretøjet sikres. Korrekt dækmontering, udført med de anbefalede arbejdsmetoder og i overensstemmelse med gældende sikkerhedsregler er med til at sikre, at dækkets fulde potentiale kan udnyttes

  DÆKTRYK

  Dæktrykket skal kontrolleres på alle køretøjets dæk (også reservehjulet).

  Hvis dæktrykket er for lavt, bliver resultatet en unormal stigning i driftstemperaturen, som kan føre til beskadigelse af de interne komponenter.

  Denne skade er uoprettelig og kan forårsage ødelæggelse af dækket og et hurtigt tab af dæktryk.

  Konsekvenserne af at køre med for lavt tryk i dækkene er ikke nødvendigvis øjeblikkelige og kan endda vise sig, efter at trykket er blevet korrigeret.
  Utilstrækkeligt dæktryk øger også i høj grad risikoen for akvaplaning.
  For højt dæktryk kan forårsage hurtig og uregelmæssig slid og øget følsomhed over for påvirkninger (slidbaneskader, dækkassefejl).
  For lavt dæktryk medfører:
  -Indflydelse på køretøjets styring og sikkerhed
  -En reduktion i karkassens modstandsevne, hvilket begrænser muligheden for vulkanisering.

  Kontroller dæktrykket, når dækkene er kolde.

  Stigning af dæktrykket under brug: dæktrykket må aldrig gøres mindre, når dækket er varmt.

  Fyld aldrig mere luft i et dæk, som har kørt med for lavt dæktryk, uden en forudgående grundig kontrol både indvendig og udvendig.

  For lavt dæktryk kan medføre, at dækkene kører med unormalt høje temperaturer, hvilket fører til termisk forringelse af dækkenes komponenter.

 • Gummiets egenskaber udvikler sig med tiden og vil afhænge af forskellige faktorer såsom klima, opbevaringsforhold (temperatur, luftfugtighed, position osv.) og anvendelsesbetingelserne (hastighed, belastning, tryk, hjul osv.).

  VALG AF DET BEDST EGNEDE DÆK


  For at sikre optimal sikkerhed, driftssikkerhed og driftseffektivitet er det vigtigt at montere den rette dæktype.

  Dette kan gøres ved at overholde visse udvælgelseskriterier.

  Trin 1: Bestem den rette dækstørrelse


  Fabrikanten skal give tilladelse til dimensionen, og den skal mindst svare til akslens maksimale lasteevne.

  Det maksimalt tilladte akseltryk, som angives af køretøjsfabrikanten i forhold til de gældende regler. Montering af dæk, som kan tåle en højere belastning på en aksel, betyder ikke, at en belastning, der er typegodkendt af køretøjsfabrikanten, må overskrides.

  For hver dækstørrelse er der en eller flere tilsvarende godkendte fælgstørrelser: se  ETRTO “Standard Manual” og/eller køretøjsproducentens anbefalinger.

  Montering af et dæk på en ikke-godkendt fælg kan føre til skader på hjul og/eller dæk, et fodaftryk, der er mindre end optimalt og unormal drift af dækkassen, hvilket kan være til skade for sikkerheden, håndtering, vejgreb og dækkets levetid.

  Trin 2: Definer korrekt brug af dækket

  For at vælge det rette dæk er vi nødt til at tage hensyn til anvendelsesformålet og fordelene ved hver produktserie.

  Trin 3: Bestem de rette fordele

  Vores dæk giver forskellige fordele, afhængigt af operatørernes særlige behov.

  Trin 4: Vælg det rette slidbanemønster

  Der er regler, som SKAL FØLGES ved valg af slidbanemønstre til dine dæk.

RÅDGIVNING