OHJEITA


 • Ohjaavan akselin renkaissa tulee :


  käyttää ainoastaan “S”-pintakuviota.  Nämä pintakuviot on suunniteltu kestämään etuakseliin kohdistuvan kuormituksen: dynaaminen kuorma, akselien ohjauskulmat, jne.


  Vetoakselin renkaissa tulee :


  käyttää ainoastaan  “D”- tai “S”-kulutuspinnalla varustettuja renkaita. Kulutuspintakuvio ”D” on suunniteltu vastaamaan vetoakselien erityisvaatimuksiin: moottorin voimansiirto ja hidastin, pariasennetut pyörät,  ajoneuvon suurin akselikuormitus jne. Vetoakseleihin voidaan myös asentaa ”S”-pintakuvion renkaat, mutta ajokilometrimäärissä on todennäköisesti tehtävä kompromisseja..

  Perävaununrenkaissa tulee :

  käyttää ainoastaan  “T”- tai “S”-pintakuviolla varustettuja renkaita.:. Nämä kulutuspinnat on suunniteltu kestämään perävaunuakseleihin kohdistuvaa erityisrasitusta ja -kuormitusta; staattiset ja dynaamiset kuormat, sivuttaishankautumat, keskiakseleiden korkeat kilometrimäärät jne. "T"-kulutuspinnoilla varustetut renkaat kestävät täysperävaunuille ja puoliperävaunuille sopivia kuormitusindeksejä ja nopeusluokituksia. Kun asennat "S"-kulutuspinnalla varustetut renkaat, tarkista että kuormitus- ja nopeusindeksit vastaavat akselin vaatimuksia, ja ettei renkaissa ole "T"-kulutuspintaa, joka sopii paremmin täysperävaunuakselien erityisrasituksiin ja -kuormituksiin. "T"-kulutuspinnalla varustettuja renkaita ei saa koskaan käyttää ohjaavissa  tai vetoakseleissa.

  FRT-merkityt renkaat:

  FRT-merkintä (Free Rolling Tyre) on säädetty säännöksessä nro 54: Merkintä 3.1.15. FRT-merkintä koskee renkaita,  jotka on tarkoitettu erityisesti perävaunujen akseleihin (Free Rolling Tyre, vapaasti pyörivä rengas).

  Tämä sääntö koskee kaikkia Euroopassa käytettäviä  uusia renkaita. Toisin sanoen renkaat, joissa on FRT-merkintä, on tarkoitettu vain perävaunukäyttöön eikä niitä saa asentaa muille akseleille.

  Emme voi olla vastuussa sellaisten vahinkojen seuraamuksista, jotka ovat aiheutuneet, kun ajoneuvoa on ajettu noudattamatta ohjeita.

   "FRT"-merkin renkaat voidaan asentaa moottoriajoneuvon viimeiselle, ei vetävälle taka-akselille. 

 • Lue kunkin maan lainsäädännöstä renkaan asennuksesta ja huomioi, että samaan akseliin tulee ehkä asentaa samantyyppiset renkaat.

  Tämä tarkoittaa, että voit asentaa eri kulutuspinnoilla varustetut renkaat, jos:

  Ne ovat samanmerkkiset,

  Ne ovat samankokoiset,

  Niissä on sama rakenne (radiaali tai diagonaali)

  Niillä on sama käyttöluokka (tietyypit, erikoisrenkaat, talvirenkaat 3PMSF- ja M+S-merkinnöillä),

  Niillä on sama kuormitusindeksi,

  Ja niillä on sama nopeusluokitus.

  Optimoidun rengastehon saavuttamiseksi suosittelemme kuitenkin asentamaan samaan akseliin renkaat, joissa on sama kulutuspinta.

  Jos tämä ei ole mahdollista, suosittelemme asentamaan samantyyppiset parirenkaat.

  Noudata renkaiden sijoitusta, asennussuuntaa, pyörimissuuntaa ja muita renkaan sivulle merkittyjä tärkeitä ohjeita..

  JÄLKIURITETTUJEN RENKAIDEN ASENNUS

  Eurooppalaisessa säännöksessä nro 109 todetaan:

  PINNOITETTUJEN RENKAIDEN ASENNUS

  Ensimmäinen tapaus: YHTENÄINEN ASENNUS (PINNOITETTU - PINNOITETTU) AKSELIIN

   Ajoneuvoon asennettavien pinnoitettujen renkaiden on oltavat samanlaiset teknisiltä ominaisuuksiltaan:

                      1.  pinnoitettu merkki

                      2. renkaan koko

                      3.  renkaan rakenne

                      4.  nopeusluokitus ja renkaan kuormitusindeksit                        

                      5.  renkaan kulutuspintatyyppi

             2. EI ole SUOSITELTAVAA asentaa eri pinnoittajien pinnoittamia renkaita samaan akseliin, riippumatta rungon merkistä.


             3. On SALLITTUA asentaa saman pinnoittajan pinnoittamat renkaat, riippumatta rungon merkistä.

  Toinen tapaus: ERILAISTEN RENKAIDEN ASENNUS (UUSI JA PINNOITETTU) SAMAAN AKSELIIN

  Suosittelemme asentamaan erilaiset renkaat samaan akseliin, jos:

              1. Pinnoitettujen ja uusien renkaiden valmistaja on sama.

              2. Runkojen merkki on sama.

              3. Seuraavat samalla akselilla olevien pinnoitettujen ja uusien renkaiden tekniset ominaisuudet ovat samat:
                              1. Renkaan koot,

                      2. Rakenne (radiaali tai diagonaali),

                              3. Nopeus- ja kuormitusluokka,

                              4. kulutuspintatyyppi (maantie, kaikki maastot, 3PMSF- ja M+S-merkinnät).

  Pinnoitetut renkaat on suunniteltu ja valmistettu käytettäviksi vetoakseleissa tai täysperävaunujen akseleissa.

  Emme asentamaan pinnoitettuja renkaita ajoneuvon etuakselille.

  Lue lisää samalle akselille asennetuista pinnoitetuista renkaista kunkin maan lainsäädännöstä.

  HUOLTO

  Suosittelemme tarkastamaan seuraavaa:

  Kaikki epätasainen kuluminen, reiät, viillot, renkaan olakkeissa, sivuseinissä tai laippa-alueella selvästi näkyvät muodonmuutokset.

  Kaikki vanneviat rengasammattilaisen kanssa.

  Älä koskaan aja renkailla,, joissa on vikoja, kuten vääntynyt tai suojaton reunavaijeri, kumin tai kudosten irtaumaa, rasvan tai näkyvillä oleva aineiden aiheuttamat viat, sisäkumin vaaleneminen tai kuluminen, kun on ajettu vajaapaineisilla renkailla. Jos renkaissa näkyy yllä oleviavaurioita, ne on poistettava käytöstä ja romutettava.. Varmista jokaisen ajoneuvon tarkastuksen aikana, että venttiilin suojus on hyvässä kunnossa. Jos olet epävarma sen kunnosta, vaihda se uuteen.

  Renkaan kierrolla tarkoitetaan toimintaa, jossa rengas poistetaan yhdestä paikasta ajoneuvossa ja asennetaan toiseen paikkaan.

  Vanteella kääntäminen on toiminto, jossa rengas irrotetaan vanteesta ja asennetaan toisin päin.

  SÄILYTYS


  Renkaan oikeat varastointiolosuhteet
  Puhtaat, kuivat, viileät ja hyvin tuuletetut tilat, jotka ovat suojassa suoralta auringonvalolta ja sateelta.

  Kaukana kemiallisista aineista, liuottimista tai hiilivedystä, jotka voivat vaikuttaa kumiin.

  Kaukana kaikista esineistä, jotka voivat tunkeutua renkaaseen (metallipiikit, puu jne.).

  Kaukana kaikista lämmön- ja tulenlähteistä, hehkuvista kappaleista, laitteistoista jotka voivat aiheuttaa kipinöitä tai sähköpurkauksia ja kaikista otsoninlähteistä (muuntajat, sähkömoottorit, hitsaussarjat jne.).

  Kun renkaita säilytetään pinoissa, varmista etteivät renkaat vääristy. Jos renkaita säilytetään pitkän aikaa, käännä renkaita (vaihda renkaiden järjestystä pinoissa) niin, että voit ottaa käyttöön vanhemmat renkaat ensin. Vältä jättämästä renkaita puristuksiin muiden esineiden alle.

 • KULUTUSPINNAN SYVYYDET SAMASSA AKSELISSA

  Suosituksenamme on, että samaan akseliin asennetun kahden renkaan pääurien syvyyksien välinen ero ei saa olla yli 5 mm samassa elinkaaren vaiheessa (jälkiuritettu/ei-jälkiuritettu).

  RENKAAN KULUMINEN

  Tarkista renkaan urasyvyys renkaan kehältä neljästä yhdenmukaisesti jakaantuneesta pisteestä. Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa urasyvyyden on lain mukaan oltava vähintään 1.6 mm.


  Lue lisää kuluneiden renkaiden poistokriteereistä kunkin maan lainsäädännöstä

  RENKAAN KORJAUKSET


  Käyttöikänsä aikana renkaaseen kohdistuu monia rasituksia ja se voi vaurioitua monin tavoin


  On vaarallista olla huomioimatta vahingoittunutta rengasta.

  Kuorma-autonrenkaamme voidaan korjata joissain olosuhteissa.

  Kaikki vauriot eivät kuitenkaan ole korjauskelpoisia.


  Renkaan korjaus kuuluu koulutetuille ja päteville ammattilaisille.


  Renkaiden korjaukset on syytä aina suorittaa alan asiantuntijaliikkeissä.


  Ennen korjausta ammattilaisen on aina irrotettava rengas ja tarkastettava se läpikotaisin sekä sisä- että ulkopuolelta.


  Jos renkaassa on korjauskelvottomia vaurioita, kuten alipaineesta johtuva rungon taipuminen, rengasta ei tule korjata.

  KUORMA-AUTON


  M+S-merkintä on valmistajan itsenäinen tiedonanto, joka perustuu valmistajien omaan ei-säännöksenmukaisiin standardeihin.

  Alpine-merkintä (3PMSF) annetaan renkaalle, jos se läpäisee vetotestin talviolosuhteissa UNECEn säännöksen nro 117 mukaisesti.

  Testitulokset ovat konkreettisia ja vertailukelpoisia. 3PMSF on ainoa todellinen standardi, jolla voidaan mitata liikkuvuutta talviolosuhteissa.

  RENKAAN ASENNUS

  Ennen renkaan asennusprosessin aloittamista renkaan yhdenmukaisuus ja sopivuus ajoneuvon ja pyörän kanssa on vahvistettava. Oikeanlainen renkaan asennus, joka tehdään suositelluilla työmenetelmillä ja voimassa olevien turvallisuussääntöjen mukaisesti, auttaa takaamaan, että renkaan koko potentiaali on käytössä

  RENGASPAINE

  Ilmanpaineet tulee tarkastaa ajoneuvon kaikista renkaista (mukaan lukien vararengas).

  Jos rengaspaine on liian alhainen, rengas kuumenee epänormaalisti nousu, mikä saattaa aiheuttaa sisäisten komponenttien vioittumisen.

  Tämä vika on peruuttamaton, ja se saattaa aiheuttaa renkaan tuhoutumisen ja nopean tyhjenemisen.
  Alipaineella ajon seuraukset eivät välttämättä näy heti, ja ne saattavat tulla esiin vasta kun paineet on säädetty suositusten mukaisiksi

  Liian alhainen rengaspainelisää huomattavasti myös vesiliirtoriskiä.

  Ylipaine saattaa aiheuttaa nopeaa ja epäsäännöllistä kulumista sekä kasvavaa herkkyyttä iskuille (kulutuspinnan vioittuminen, kotelovauriot runkovauriot


  Liian alhainen rengaspaine:


  vaikuttaa ajoneuvon käsittelyyn ja sen turvallisuuteen,

  Rungon kestävyyden heikkenemiseen, mikä rajoittaa pinnoitusmahdollisuutta.

  Tarkista rengaspaineet, kun renkaat ovat kylmät.

  Paine kasvaa käytössä: älä koskaan laske renkaan painetta sen ollessa kuuma.

  Älä koskaan täytä uudelleen rengasta, jota on käytetty huonosti täytettynä, ennen kuin olet tarkistanut renkaan sekä sisältä että ulkoa.

  Alitäyttö saattaa aiheuttaa renkailla ajamista normaalia korkeammilla lämpötiloilla, mikä johtaa renkaan komponenttien lämpöhajoamiseen.

 • Kumin ominaisuudet kehittyvät ajan kanssa ja ovat riippuvaisia useista tekijöistä, kuten: sää, säilytysolosuhteet (lämpötila, kosteus, sijainti jne.) ja käyttöolosuhteet (nopeus, kuormitus, paine, renkaat jne.)

  PARHAITEN SOVELTUVAN RENKAAN VALINTA

  Varmistaaksesi optimaalisen turvallisuuden, luotettavuuden ja liiketoiminnallisen tehokkuuden, on tärkeää asentaa oikea rengastyyppi.

  Se voidaan valita tarkkailemalla tiettyjä valintakriteereitä.

  Vaihe 1: määritä oikea rengaskoko

  Valmistajan on valtuutettava mitat, ja niiden on vastattava vähintään akselin maksimikuormituskapasiteettia.

  Ajoneuvon valmistajan antama sallittu akselin maksimikuormitus suhteessa voimassa oleviin säännöksiin. Asentamalla tähän akseliin renkaat, jotka kestävät suurempaa kuormitusta, ei tarkoita, että ajoneuvon valmistajan hyväksymää kuormaa voidaan ylittää.

  Kutakin rengaskokoa vastaa yksi tai useampi hyväksytty renkaan vannekoko: lue lisätietoja ETRTO:n "Standardioppaasta" ja/tai ajoneuvon valmistajan suosituksista.

  Renkaan asentaminen ei-hyväksyttyyn renkaan vanteeseen saattaa johtaa rengas- ja/tai pyörävaurioihin, vähemmän optimaaliseen jalanjälkeen ja kotelon epänormaaliin toimintaan, mikä voi aiheuttaa vahinkoa turvallisuudelle, käsittelylle, pidolle ja renkaan eliniälle.

  Vaihe 2: määritä renkaan oikea käyttötarkoitus

  Meidän on otettava huomioon oikean renkaan valinnassa käyttötyyppi ja kunkin malliston tarjoamat edut.

  Vaihe 3: tunnista oikeat edut

  Renkaamme tarjoavat erilaisia etuja riippuen käyttäjän erityistarpeista.

  Vaihe 4: valitse oikea kulutuspintamalli

  On olemassa sääntöjä, joita ON NOUDATETTAVA valittaessa renkaasi kulutuspintaa.

GIVE ADVICE