ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ένα ασφαλές και αξιόπιστο ελαστικό το οποίο επιδέχεται αναγόμωσης, με την καλύτερη συνολική βαθμολογία στην κατηγορία του.

ΒΑΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ & ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

Ένα ασφαλές και αξιόπιστο ελαστικό το οποίο επιδέχεται αναγόμωσης, με την καλύτερη συνολική βαθμολογία στην κατηγορία του.