TANÁCSAINK

 • A KORMÁNYZOTT tengelyre való felszereléskor:

  Csak „S” futófelület-mintázatú abroncsot használjon. Ezt a futófelület-mintázatot úgy terveztük és gyártottuk, hogy képes legyen elviselni a teherautó kormányzott tengelyére nehezedő speciális erőhatásokat és igénybevételt: dinamikus terhelés, tengely geometriája, magas futásteljesítmény stb.

  Nem javasoljuk újrafutózott abroncsok alkalmazását a gépjárművek első tengelyén.

  A MEGHAJTOTT tengelyre való felszereléskor:

  Kizárólag „D” vagy „S” futófelület-mintázatú abroncsot használjon. A „D” futófelület-mintázatot a meghajtott tengelyek speciális erőhatásainak elviselésére terveztük, ezek az alábbiak: motor nyomatéka, fék nyomatéka, kettős szerelvény, a teljes tehergépjármű legnagyobb tengelyterhelése. Az „S” futófelület-mintázat alkalmazható a meghajtott tengelyeken, de a várhatóan kisebb futásteljesítményt figyelembe kell venni. A „D” futófelület-mintázat optimális teljesítményt nyújt a vontatási területeken és hosszabb élettartamot biztosít az „S” futófelület-mintázathoz viszonyítva.

  A PÓTKOCSI tengely felszerelésekor:

  kizárólag „T” vagy „S” futófelület-mintázatú abroncsot használjon. Ezeket a futófelület-mintázatokat a pótkocsi tengelyre ható speciális erőbehatások és igénybevétel elviselésére terveztük: statikus és dinamikus terhelés, súrlódás, nagy futásteljesítmény a középső tengelyeken stb. A „T” futófelület-mintázatok megfelelnek a pótkocsik vagy félpótkocsik terhelési mutatónak és sebesség-besorolásának. Ha „S” futófelület-mintázatú abroncsokat szerel fel, ellenőrizze, hogy a terhelési és sebesség-besorolási mutató megfelel a tengelyhez szükséges adatoknak, és azt, hogy ne legyen „T” futófelület-mintázatú abroncs a járművön, amely jobban megfelel a pótkocsit érő speciális erőbehatásoknak és terhelésnek. „T” futófelület-mintázatú abroncsok soha nem használhatók első vagy meghajtott tengelyen.

  FRT-jelzésű abroncsok:

  Az FRT (Free Rolling Tyre - szabadon futó abroncs) jelzésre az 54. sz. rendeletben meghatározottak vonatkoznak: 3.1.15. jelzés Az „FRT” jelzés azt mutatja, hogy az abroncsokat kifejezetten pótkocsi tengelyekhez terveztük (abroncsok vontatott tengelyekhez). Ez a rendelet az Európában használt, új gumiabroncsokra vonatkozik, amely szerint az „FRT” jelzéssel ellátott gumiabroncsokat kizárólag pótkocsi tengelyekre lehet felszerelni, egyéb típusú tengelyekre nem.

  Ha ezeket az utasításokat nem veszi figyelembe és vezetés közben kár keletkezik, azért mi nem vállalunk felelősséget.

   Az „FRT” jelzéssel ellátott abroncsokat a gépjármű hátsó, nem meghajtott tengelyére felszerelheti.

 • Kérjük, olvassa el az adott ország szerinti törvényi előírásait a gumiabroncs felszerelésére vonatkozóan, és ne feledje, hogy kötelező lehet, hogy ugyanarra a tengelyre egymással megegyező típusú gumiabroncsokat szereljen fel.

  Ennek értelmében kizárólag akkor szerelhet fel különböző futófelületű gumiabroncsokat a tengely két oldalára, ha a gumiabroncsok:

  azonos márkájúak;
  azonos méretűek;
  azonos szerkezetűek (értsd: radiál vagy diagonál);
  azonos felhasználási kategóriába tartoznak (közúti forgalomhoz tervezett gumiabroncsok, speciális gumiabroncsok, havas útburkolathoz tervezett – 3PMSF és M+S jelölésű – gumiabroncsok);
  azonos maximális névleges teherbíró-kapacitással rendelkeznek;
  azonos maximális névleges sebességértékkel rendelkeznek.
  Ettől függetlenül a gumiabroncsok teljesítményének optimalizálása érdekében javasoljuk, hogy tengelyenként azonos futófelületű gumiabroncsokat szereljenek fel a járműre.
  Ha erre nincs lehetőség, akkor javasoljuk azonos típusú „iker” gumiabroncsok felszerelését.

  Kövesse az abroncs oldalfalán megadott pozíciót, felszerelési tájolást, forgásirányt és más releváns utasításokat, ha van ilyen.

  UTÁNVÁGOTT GUMIABRONCSOK FELSZERELÉSE

  A 109. számú európai rendelet szerint:

  1. eset: TENGELYENKÉNT EGYSÉGES FELSZERELÉS (ÚJRAFUTÓZOTT - ÚJRAFUTÓZOTT)

  A járműre felszerelt, újrafutózott gumiabroncsoknak azonos műszaki jellemzőkkel kell rendelkezniük:

  -  újrafutózott abroncs márkája
  -  gumiabroncs mérete
  -  gumiabroncs szerkezete
  - névleges sebességérték és teherbíró-kapacitás                       
  - gumiabroncs újrafutózásának típusa

  2. NEM AJÁNLOTT különböző újrafutózó vállalattól származó, újrafutózott gumiabroncsokat felszerelni a karkasz márkájától függetlenül.


  3. A karkasz márkájától függetlenül ENGEDÉLYEZETT a járműre azonos újrafutózó vállalattól származó, újrafutózott gumiabroncsokat szerelni.

  4. eset: VEGYES TÍPUSÚ (ÚJ ÉS ÚJRAFUTÓZOTT) GUMIABRONCSOK FELSZERELÉSE AZONOS TENGELYRE
  Azt ajánljuk, hogy akkor szereljen fel vegyesen gumiabroncsokat, ha:

  - Az újrafutózott és új gumiabroncsok márkája megegyezik.

  - A karkaszok márkája megegyezik.

  5. Az azonos tengelyre felszerelt újrafutózott és új gumiabroncsok alábbi műszaki jellemzői megegyeznek:
  - gumiabroncs mérete
  - szerkezet (radiál vagy diagonál),
  - sebességérték és teherbíró kapacitás,

  6. futófelület típusa (közúti, univerzális (terep- és közúti használatra is alkalmas), 3PMSF és M+S jelölésű gumiabroncsok).
  Az újrafutózott gumiabroncsokat a hajtótengelyekhez és a pótkocsik tengelyeihez tervezik és gyártják.
  Nem javasoljuk újrafutózott gumiabroncsok felszerelését a tehergépjárművek elülső, kormányzott tengelyére.
  Kérjük, hogy mielőtt újrafutózott gumiabroncsokat szerel fel ugyanazon tengely két oldalára, tájékozódjon a tervezett felhasználási országban érvényben és hatályban lévő törvényi és jogszabályi előírásokról.

  KARBANTARTÁS

  Javasoljuk, hogy egy gumiabroncs-szakértő ellenőrizze az alábbiakat:
  Egyenetlen kopás, lyuk, vágás, látható deformáció a gumiabroncs vállain, oldalfalain és/vagy peremterületén;
  Esetleges sérülések a kerékpánton.

  Soha ne engedje vissza a közúti forgalomba az olyan gumiabroncsokat, amelyeken bármilyen sérülés jeleit látja például deformálódott vagy kilátszódó peremkarika, levált gumidarabok vagy betétek (rétegek), zsír vagy korrozív tulajdonságú anyagok által okozott sérülések, a belső gumirészek – lapos állapotban történő használattal összefüggő – szemcsésedése vagy morzsolódása. Ha a gumiabroncson a fenti jelek bármelyikét észreveszi, akkor a gumiabroncsot le kell szerelni, ki kell selejtezni, és gondoskodni kell annak a megfelelő – hulladékként történő – feldolgozásáról. Minden járműátvizsgálás során ellenőrizze a szelepsapkák megfelelő állapotát. Ha kétsége merül fel a szelepsapka állapotával kapcsolatban, akkor cserélje ki a szelepsapkát.

  A gumiabroncs-rotáció az a folyamat, amely során egy gumiabroncsot eltávolítanak a jármű egyik pontjáról, majd azt a járműnek egy másik pontjára szerelik vissza.
  A kerékpánton történő megfordítás az a folyamat, amely során a gumiabroncsot eltávolítják a kerékpántról, megfordítják, majd a megfordított állapotban szerelik vissza ugyanarra a kerékpántra.

  TÁROLÁS

  A gumiabroncsok megfelelő tárolásához szükséges feltételek és körülmények:
  Tiszta, száraz, mérsékelt hőmérsékletű, megfelelően szellőző helyiség, ahol a gumiabroncsok védettek a közvetlen napfénytől és az időjárás viszontagságaitól.
  A gumi karakterisztikáját potenciálisan befolyásoló vegyi anyagoktól, oldószerektől vagy szénhidrogénektől távol eső hely.
  A gumiabroncsot potenciálisan átszúró vagy annak belsejébe más módon potenciálisan bejutó anyagoktól és tárgyaktól (például fém tüskéktől, fától stb.) távol eső hely.
  Hőforrásoktól, lángtól, felhevült (izzó) tárgyaktól, szikraképzésre vagy elektromos kisülésre hajlamos berendezésektől, és ózonforrásoktól (transzformátorok, villanymotorok, hegesztőkészletek stb.) távol eső hely.

  Egymás tetejére történő rakásolás esetén ügyeljen rá, hogy a gumiabroncsok ne deformálódjanak el. Hosszabb idejű betárolás esetén cserélje fel a gumiabroncsok helyét (pontosabban cserélje meg azok sorrendjét a rakásokon belül), hogy elsőként a legrégebbi gumiabroncsot vehesse ki a rakásból. A gumiabroncsokat nem szabad felfújni, amikor azok tetején más tárgyak találhatók.

 • AZ UGYANAZON TENGELYRE SZERELT GUMIABRONCSOK PROFILMÉLYSÉGE

  Azt javasoljuk, hogy az ugyanazon tengely két végére szerelt gumiabroncsok fő futófelületi mintáinak mélysége közötti különbség ne haladja meg az 5 mm-t a gumiabroncsok azonos életszakaszában (például utánvágott / nem utánvágott).

  A GUMIABRONCSOK ELHASZNÁLÓDÁSA


  A fő futófelületi mintáknak a – gumiabroncs kerülete mentén egyenlő távolságban eloszló négy ponton mért – mélysége ezen pontok közül legfeljebb az egyiken lehet 1 milliméternél kevesebb.

  A felhasználási országban érvényben és hatályban lévő törvényi és/vagy jogszabályi előírásokban meghatározott kopási és/vagy műszaki határérték elérése esetén az érintett gumiabroncsokat le kell szerelni, és azokat a felhasználási országban érvényben és hatályban lévő törvényi és/vagy jogszabályi előírásoknak megfelelő gumiabroncsokra kell cserélni.

  A gumiabroncsok kopására vonatkozó kritériumokról kérjük, hogy tájékozódjon a felhasználási országban érvényben és hatályban lévő törvényi és/vagy jogszabályi előírásokból

  A GUMIABRONCSOK JAVÍTÁSA

  A gumiabroncsokat a használatuk során különféle terhelések érik, így azok többféleképpen megsérülhetnek.

  A gumiabroncs esetleges sérüléseinek a figyelmen kívül hagyása veszélyhelyzetekhez vezethet.

  A tehergépjárművekhez való gumiabroncsaink bizonyos feltételek teljesülése esetén javíthatók.

  Mindazonáltal fontos leszögezni, hogy nem minden típusú sérülés javítható.

  A gumiabroncsokat kizárólag megfelelő képzettséggel és szakképesítéssel rendelkező szakemberek javíthatják. A gumiabroncsot javító vállalat minden esetben kizárólagos felelősséggel tartozik a gumiabroncson elvégzett javítási munkák pontosságáért és minőségéért.

  A javítás előtt a javítást végző szakembernek minden esetben le kell szerelnie, és kívül-belül alaposan meg kell vizsgálnia a javítani kívánt gumiabroncsot.

  Ha a szakember nem javítható sérülést talál az átvizsgálás során (például az erősítőszerkezetnek a leengedett vagy túlzottan lapos állapotban történő használat okán bekövetkező, túlzott mértékű meghajlása), akkor a szakember a gumiabroncs javítását köteles megtagadni.

  TEHERGÉPJÁRMŰVEKHEZ VALÓ TÉLI GUMIABRONCSOK

  Az M+S jelölés a gyártó független jelzése, amit a saját – törvényileg nem szabályozott – szabályrendszere alapján használhat.

  A gumiabroncs akkor viselheti az Alpine (3PMSF) jelölést, ha sikeresen teljesíti az UNECE 117. számú rendeletével összhangban elvégzett téli vontatási tesztet.

  A teszt eredményei kézzel foghatók és összehasonlíthatók. A 3PMSF az egyet olyan valódi szabvány, amely segítségével a gumiabroncsok téli mobilitása mérhető.

  A GUMIABRONCSOK FELSZERELÉSE

  A gumiabroncs felszerelésének megkezdése előtt ellenőrizni kell, hogy a gumiabroncs jogilag és műszakilag is valóban kompatibilis-e a kerékpánttal és a járművel. A gumiabroncsban rejlő maximális teljesítmény és potenciál optimális kihasználásában sokat segít a gumiabroncs megfelelő felszerelése (értsd: a javasolt munkavégzési módszerek, valamint a hatályos biztonsági előírások betartása)

  LEVEGŐNYOMÁS

  A légnyomás-ellenőrzést a jármű összes gumiabroncsán el kell végezni, beleértve a pótkereket is.

  Alacsony légnyomás esetén a gumiabroncs az ideális üzemi hőmérséklet fölé hevül, amelynek következtében a belső komponensek megsérülhetnek.

  Az ilyen jellegű sérülések visszafordíthatatlanok, és adott esetben a gumiabroncs szerkezeti károsodását vagy gyors légnyomásvesztését is kiválthatják.

  A gumiabroncsok előírtnál alacsonyabb légnyomással történő használatának a következményei olykor csak hosszú távon, és bizonyos esetben csak a levegőnyomás helyreállítását követően jelentkeznek.

  Az előírtnál alacsonyabb légnyomású gumiabroncsok használata a vizes foltokon történő megcsúszás (az ún. aquaplaning hatás) kockázatát is jelentősen növeli.

  Ezzel szemben az előírtnál magasabb légnyomású gumiabroncsok használata sem javasolt, hiszen az intenzív és szabálytalan mintájú kopáshoz vezethet, valamint fokozhatja a gumiabroncs ütésérzékenységét és ez által a futófelület és/vagy a lefutott abroncs sérülékenységét.

  Az előírtnál alacsonyabb légnyomású gumiabroncsok használatának a következményei:
  a jármű biztonságos irányíthatóságának a romlása,
  a lefutott abroncs ellenálló-képességének a csökkenése, amelynek következtében a gumiabroncs újrafutózhatóságának lehetősége is csökken.

  A gumiabroncsok légnyomását a gumiabroncsok hideg állapotában kell mérni.

  A légnyomás használat közben emelkedik, ezért a forró gumiabroncs légnyomását soha ne csökkentse.

  Az előírtál alacsonyabb levegőnyomással használt gumiabroncsot kizárólag külső-belső alapos kivizsgálást követően szabad ismételten felfújni, feltéve, hogy nem talált üzemi hibát.

  Az előírtnál alacsonyabb levegőnyomással történő használat során a gumiabroncs üzemi hőmérséklete rendellenes mértékben megemelkedhet, amely a gumiabroncs komponenseinek a termikus hatás kiváltotta minőségromlásához vezethet.

 • A gumi tulajdonságai az idő elteltével változnak. Az elhasználódás mértéke különféle tényezőktől függ, ideértve például a következőket is: éghajlat, tárolási körülmények (hőmérséklet. páratartalom, elhelyezkedés stb.), valamint a használati körülmények (sebesség, terhelés (viselt tömeg), nyomás, kerékpántok stb.)

  A LEGIDEÁLISABB GUMIABRONCS KIVÁLASZTÁSA


  Az optimális biztonság, megbízhatóság és üzleti hatékonyság érdekében fontos, hogy a megfelelő specifikációjú gumiabroncsokat szerelje fel.
  Ez bizonyos kiválasztási feltételek figyelembe vételével biztosítható.

  1. lépés: a megfelelő abroncsméret meghatározása
  A gyártónak meg kell határoznia a méretet, és annak legalább a tengely maximális terhelhetőségének meg kell felelnie.
  A jármű gyártója által megadott maximális tengely-terhelés a hatályos szabályozásokkal összhangban. Ha a tengelyre nagyobb terhelést elbíró abroncsokat szerelnek fel, az nem jelenti azt, hogy a jármű gyártója által jóváhagyott terhelés túlléphető.
  Az egyes abroncsméretekhez egy vagy több jóváhagyott felniméret elérhető:
  olvassa el az ETRTO „Standard kézikönyvet”, és/vagy kérjen tanácsot a jármű gyártójától.
  Ha az abroncsot nem jóváhagyott felnire szereli fel, akkor az a kerék és/vagy az abroncs károsodásához vezethet, az abroncs úttal való érintkezési felülete az optimálisnál kisebb lehet, és a lefutott abroncs nem megfelelő működését okozhatja, ami károsan hathat a biztonságos működésére, kezelésre, tapadásra és az abroncs élettartamára.

  2. lépés: az abroncs megfelelő használatának meghatározása
  A megfelelő gumiabroncs kiválasztásához figyelembe kell venni a használat típusát és az egyes termékek előnyeit.

  3. lépés: a megfelelő előnyök meghatározása
  Gumiabroncsaink különböző előnyöket képesek nyújtani a kezelő egyedi igényeitől függően.

  4. lépés: a megfelelő futófelület-mintázat kiválasztása
  A gumiabroncs futófelület-mintázatának kiválasztásakor vannak szabályok, amelyeket követni KELL.

GIVE ADVICE