ADVIES

 • Voor een STUURAS dient u :
  Uitsluitend de "S" profielen te gebruiken. Deze profielen zijn speciaal ontwikkeld om te beantwoorden aan de specifieke eisen van de stuurassen:  dynamische belasting, geometrie van de assen, hoog kilometerrendement, enz. Wij raden af om vernieuwde banden op de stuuras van motorvoertuigen te monteren.

  Voor een MOTORAS dient u :
  Uitsluitend de "D" of "Z" profielen te gebruiken. Deze profielen zijn speciaal ontwikkeld om te beantwoorden aan de specifieke eisen van de aangedreven assen: motorkoppel, remvermogen, dubbele montage, de zwaarst belaste as van een voertuigcombinatie, enz. Banden met een "Z" profiel kunnen ook geplaatst worden op aangedreven assen afhankelijk van de eisen van deze as.

  Voor een DRAAGAS dient u :

  Uitsluitend de "T" of "Z" profielen te gebruiken. Deze profielen zijn speciaal ontwikkeld om te beantwoorden aan de specifieke eisen van draagassen: statische en dynamische balasting, wringing, hoge kilometerrendementen, enz. De banden met een "T" profiel hebben laad- en snelheidsindexen die aangepast zijn aan getrokken voertuigen (aanhangwagen of opleggers). Bij het monteren van banden met "S" profiel, dient gecontroleerd te worden of de laad- en snelheidsindex in overeenstemming te zijn  met de karakteristieken van de draagas. Banden met een "T" profiel  in Europa zijn voorzien van een "FRT" (Free Rolling Tyre) markering, die genormaliseerd is door ETRTO. Gebruik dus nooit banden met een "T" profiel op stuurassen van motorvoertuigen.

  De markering FRT :

  FRT markering is opgenomen in het reglement 54 "Markering 3.1.15". De vermelding "FRT" betreft banden die speciaal ontworpen zijn voor draagassen. Dit reglement geldt voor alle nieuwe banden die gebruikt worden op Europees grondgebied: dit wil zeggen dat banden met de markering FRT enkel gehomologeerd zijn om te worden gemonteerd op draagassen en niet voor andere type assen.  Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van schade tijdens het transport wanneer de voorschriften niet worden nageleefd.
  Een met “FRT” gemarkeerde band kan ook worden  gemonteerd op de traileras van een motorvoertuig.

 • BANDEN VOOR EEN VRACHTWAGEN KIEZEN een belangrijke stap

  we biedt een ruime keuze en past de banden aan de verschillende types voertuigen, trajecten en transporten aan. We helpt u bij de keuze en installatie ervan, met inachtneming van de wetgeving en de technische voorschriften.

  Waarschuwingen en gebruiksvoorzorgen

  Respecteer de wetgeving die van kracht is in uw land en de uitrusting die wordt voorgeschreven door de constructeurs van voertuigen en door de fabrikanten: afmeting, laadindex, snelheidscode, structuur, ... In geval van wijziging van de oorspronkelijke uitrusting, controleer de regelgeving die van kracht is in het land. IN sommige landen moet voor een aldus gewijzigd voertuig een administratieve vergunning worden verkregen.

  Neem de verschillende omstandigheden in acht waarin u uw voertuig gebruikt. Hou rekening met uw eigen verwachtingen (lange trajecten, transport tijdens de winter, extreme omstandigheden, ...) om de meest geschikte band te vinden.

  Laat een tweedehands- of versleten band controleren door een professional alvorens u hem laat monteren, en dit om de veiligheid te waarborgen en de van kracht zijnde regelgeving in acht te nemen.

  Op eenzelfde as is het aanbevolen banden te monteren die een vergelijkbare slijtage vertonen. Sommige wetgevingen leggen een maximaal verschil op. Afhankelijk van het land is het ofwel verplicht ofwel sterk aanbevolen banden met eenzelfde profielpatroon op eenzelfde as te monteren.

  Gebruik banden nooit buiten de technische karakteristieken waarvoor ze zijn gehomologeerd. Sommige overmatige of abnormale geometrische instellingen van het voertuig kunnen een impact hebben op de prestaties van de vrachtwagenband.

  Een verkeerd gebruik of een verkeerde keuze van vrachtwagenbanden kan ook bijdragen aan een vroegtijdige metaalmoeheid van bepaalde mechanische onderdelen.

  Houd u aan de positie, montagerichting, draairichting en toepasselijke instructies voor zover vermeld op de zijwanden van de band.

   

  DE MONTAGE VAN GEHERPROFILEERDE BANDEN

  Voertuigen die zich buiten het eigen land begeven, dienen te voldoen aan de wetgeving van het betreffende land.

  De Europese regels

  In bijna alle landen schrijft de wetgever voor dat een bedrijfswagen­band geherprofileerd kan worden wanneer deze de aanduiding << Regroovable>> heeft of op de zijwand is voorzien van het symbool U. Er wordt ook voorgeschreven dat de herprofilering moet worden uitgevoerd door een vakman die de instructies van de fabrikant juist opvolgt.

  Voor wat betreft de slijtage bij demontage schrijven alle landen voor dat geen enkele kunststof- of metaaldraad zichtbaar mag zijn aan de oppervlakte of op de profielbodem en dat het profiel zichtbaar moet zijn over het gehele loopvlak.

  In Nederland is er geen wettelijke beperking voor wat betreft de montage (positie) van geheprofileerde banden of de inzet ervan.

  Voor een optimale veiligheid adviseert we om geherprofileerde banden op trek- en draagassen te monteren.

   

  HET MONTEREN VAN HERNIEUWDE BANDEN

  In Nederland is er geen wettelijke beperking voor wat betreft de montage (positie) van vernieuwde banden of de inzet ervan.

  DE CONTROLE VAN DE SLIJTAGE

  De controle van de slijtage moet altijd op verschillende punten van de band worden uitgevoerd.

  De controle kan gebeuren door middel van een dieptemaat of via de slijtageindicatoren van het rolvlak, die op de zijkant weergegeven worden door middel van een symbool, wanneer deze aanwezig zijn.

  Wanneer de wettelijke of technische slijtagelimiet is bereikt, moet de band worden verwijderd en vervangen.

  Raadpleeg een professional in geval van abnormale slijtage of een verschil in slijtage van de banden op eenzelfde as.

  OPSLAG

  Voorwaarden voor een goede band opslag:

  Schone, droge, gematigde en goed geventileerde ruimten, beschut tegen direct zonlicht en slecht weer.

  Buiten bereik van een chemische stof, oplosmiddel of koolwaterstof wil de aard van het rubber te veranderen.

  Ver weg van elk voorwerp dat de band (metalen spike, hout, etc.) kunnen binnendringen.

  Ver weg van elke bron van warmte, vlam, gloeiende lichamen, uitrusting die kan afgeven vonken of elektrische ontladingen en elke bron van ozon (transformatoren, elektrische motoren, lastoestellen, etc.).

  Bij het opslaan in stapels, zorg ervoor dat de banden niet worden vervormd. Als ze worden opgeslagen gedurende langere tijd, draai de banden (in omgekeerde volgorde van de banden in de stapels), teneinde te kunnen extraheren eerst de oudste banden. Vermijd het comprimeren van de banden onder andere objecten.

 • DIEPTEN VAN BANDEN OVER DEZELFDE AS

  Wij adviseren dat het verschil tussen de diepten van de belangrijkste groeven op twee banden gemonteerd op dezelfde as niet hoger mag zijn dan 5 mm in dezelfde fase van het leven (herprofileren / non-herprofileren).

  BANDEN SLIJTAGE

  De diepte van de hoofdgroeven op vier punten gelijkmatig verdeeld over de omtrek van de band mag niet minder dan een millimeter op meer dan een van deze punten.

  Indien de juridische slijtage of technische limiet is bereikt, moeten de banden worden verwijderd en vervangen afhankelijk van het land de wetgeving.

  Raadpleeg elke specifieke wetgeving land voor banden slijten criteria verwijderen

  BAND REPAIRS


  In de loop van het leven van een band wordt onderworpen aan een aantal beperkingen en kan worden beschadigd op verschillende manieren.
  Het is gevaarlijk om een ​​beschadigde band negeren.
  Onze vrachtwagenbanden gerepareerd kan worden onder bepaalde voorwaarden.
  Echter, niet alle soorten schade herstelbaar.
  Het repareren van een band is een taak voor opgeleide en gekwalificeerde professionals. De band reparateur heeft altijd verantwoordelijk voor de juistheid en kwaliteit van het werk op de band.
  Reparatie moet altijd worden voorafgegaan door verwijdering van de band en een grondige inspectie zowel intern als extern, door de professional.
  Als schade wordt gevonden die niet kunnen worden gerepareerd, zoals boven buigen van de versterkingstructuur wegens leeggelopen of aan strenge voldoende opgeblazen lopen, moet de band niet gerepareerd.

  WINTER TRUCK BANDEN


  Het M + S symbool onafhankelijke verklaring van een fabrikant op basis van hun eigen niet-wettelijke normen.
  De Alpine (3PMSF) symbool wordt toegekend indien de band passeert een tractie-test in winterse omstandigheden uitgevoerd in overeenstemming met UNECE verordening 117.
  De testresultaten zijn tastbaar en vergelijkbaar zijn. 3PMSF is de enige voor het meten winter mobiliteit.

  MONTAGE VAN EEN BAND

  Voor de aanvang van de band aanpasproces de conformiteit en de compatibiliteit van de band met het wiel en het voertuig moet worden vastgesteld. Correct band montage, met de aanbevolen methoden van het werk en in overeenstemming met de geldende veiligheidsvoorschriften worden uitgevoerd, zorgt ervoor dat de band zal worden gebruikt om zijn volledige potentieel

  INFLATIE DRUK

  De druk controles moeten worden uitgevoerd op alle banden op het voertuig (inclusief het reservewiel).
  Als de bandenspanning te laag is, is het resultaat een abnormale stijging van de bedrijfstemperatuur die kan leiden tot beschadiging van de interne componenten.
  Deze schade is onomkeerbaar en kan de vernietiging van de band en snelle deflatie veroorzaken.
  De gevolgen van lopen met onvoldoende druk in de banden niet noodzakelijkerwijs direct en kan zelfs duidelijk worden nadat de druk is gecorrigeerd.
  Geringe luchtdruk ook verhoogt het gevaar voor aquaplaning.
  Over-inflatie kan een snelle en onregelmatige slijtage en verhoogde gevoeligheid voor effecten (loopvlak schade, behuizing falen) veroorzaken.

  Under-inflatie leidt tot:
  -een invloed op het weggedrag van het voertuig en de veiligheid,
  -een vermindering behuizing weerstand, die de mogelijkheid covermethode beperkt.


  Controleer de bandenspanning wanneer de banden koud zijn.
  De druk neemt toe in gebruik: nooit verminderen van de druk van een band, terwijl het heet is.
  Nooit opnieuw opblazen van een band die loopt zowel binnen als buiten heeft underinflated zonder een grondige inspectie.
  Zachte banden kan door de banden draait op abnormaal hoge temperaturen, welke leiden tot thermische afbraak van componenten van de banden.

 •  

  De banden zijn samengesteld uit verschillende soorten materialen en bestanddelen op basis van rubber, waarvan de eigenschappen van essentieel belang zijn voor een goede werking van de band zelf. Deze eigenschappen evolueren na verloop van tijd.

  De evolutie van de eigenschappen van een band hangt af van verschillende factoren, zoals

      .het klimaat,

      .de omstandigheden waarin vrachtwagenbanden worden opgeslagen: temperatuur, vochtigheid, positie….

      .de gebruikomstandigheden: lading, snelheid, bandendruk, schade als gevolg van de toestand van de wegen…

GIVE ADVICE