PRIVACY POLICY

 

MICHELIN PERSONOPPLYSNINGER

Michelin respekterer den personlige integritet for dem som besøker og benytter våre websider.


I dette dokumentet beskrives den praksis som Michelin har når de gjelder personopplysninger. Dette gjelder under hvilke omstendigheter opplysningene kan samles inn, hva de kan benyttes til og for hvem der beregnet på. Vær vennlig å lese den følgende informasjon grundig for å kunne forstå Michelin´s policy for behandling av personopplysninger.


Hver eneste av Michelin´s websider har et spesielt formål og har egenskaper som er unike for akkurat den websiden. Hvis det kreves innsamling av ytterligere personopplysninger for noen av Michelin´s websider får du informasjon om dette på den aktuelle websiden.

Personopplysninger

Som regel behøver du ikke levere personopplysninger på Michelin´s websider.
Michelin kan komme til å be deg oppgi dine personopplysninger for bedre å kunne tilfredsstille dine behov ved visse tilfeller, så som

 • Når du gjennomfører et søk på vår hjemmeside
 • Når vi behandler en forespørsel fra deg
 • Når du deltar i en konkurranse
 • Når du besvarer et spørreskjema

Når du kommuniserer med oss via e-post, telefon eller andre kommunikasjonsmidler.
Personopplysningene som samles inn omfatter dine kontaktopplysninger, (navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse osv) eller annen konkret informasjon som brukernavn, passord eller informasjon om din bankkonto/kreditkort.

Innsamling av personopplysninger

Michelin samler inn personopplysninger for bruk til et konkret uttrykkelig og legitimt formål. Opplysningene kommer ikke til å behandles på noen måte som strider mot disse formålene.


Når Michelin samler inn personopplysninger informeres den berørte personen før eller under innsamlingen og senest før de benyttes til det oppgitte formålet.


Michelin påtar seg utelukkende å samle inn informasjon som er relevant, rimelig og nødvendig fi forhold til formålet. Michelin vil gjøre alt som med rimelighet er mulig for at de innsamlede personopplysningene skal være korrekte og at de ved behov oppdateres.

Bruk av personopplysninger

Michelin benytter dine personopplysninger til følgende formål:

 • For å sørge for at websidene presenteres på en så effektiv måte som mulig for deg og din datamaskin.
 • For å gi deg den informasjon som du har forespurt om eller som vi anser kan interessere deg, i den utstrekning du har samtykket til slik kommunikasjon.
 • For å gjøre det mulig for deg å delta i interaktive tjenester.
 • For å samle statistikk.
 • For å informere deg om endringer i våre tjenester.

Hvis du enda ikke er en Michelin-kunde kan vi komme til å benytte dine personopplysninger til å gi deg informasjon, via elektroniske kommunikasjonsmidler som e-post eller sms om produkter og tjenester som du kan være interessert i å kjøpe, hvis du har samtykket til slik kommunikasjon på forhånd.

Mottagere av personopplysninger

Dine personopplysninger vil bare bli meddelt til personer som innenfor sine arbeidsoppgaver har behov for opplysningene for å kunne utføre sine disse.


Michelin kan komme til å meddele dine personopplysninger til andre selskaper innen konsernet, inklusive våre datterselskaper.


Michelin kan komme til å meddele dine personopplysninger til tredje part:

 • Hvis Michelin trenger å inngå avtaler med tredje part for innsamling, håndtering og oppbevaring av personopplysninger. Disse selskapene kommer til å samle inn, håndtere og oppbevare opplysningene i henhold til Michelin´s instrukser. Selskapene er gjennom avtaler forpliktet til å respektere reglene om hemmelighold og sikkerhet for de opplysningene som de mottar. De er dessuten forpliktet til kun å benytte opplysningene for å oppfylle sine oppgaver i vert enkelt oppdrag.
 • Hvis Michelin selger eller kjøper et selskap eller eiendeler. I ert slikt tilfelle kan Michelin komme til å meddele dine personopplysninger for potensielle selgere eller kjøpere av slike selskaper eller slike eiendeler.
 • Hvis Michelin er forpliktet til å meddele eller dele sine opplysninger for å oppfylle en forpliktelse i henhold til lov; for å gjennomføre eller justere våre betingelser og andre avtaler; for å beskytte rettigheter, eiendom, eiendeler eller sikkerhet for Michelin-konsernet, våre kunder eller andre. Dette omfatter utveksling av informasjon med andre selskaper og organisasjoner i med det formål å beskytte mot bedrageri og redusere kreditrisiko.

Varighet av lagringen

Michelin tar ikke vare på dine personalopplysninger for lengre tid enn det som er nødvendig for å oppfylle de formål som de er innsamlet for eller i lengre tid enn det som er tillatt i henhold til lov.


Rett til å få tilgang til, endre, fjerne eller motsette seg bruk av personopplysninger.
En gang i året har du rett til kostnadsfritt å få informasjon om de personopplysninger som Michelin har samlet inn om deg. Du har også rett til å endre, ta bort eller motsette deg bruken av dine opplysninger når du har en rimelig grunn for dette.


Du har rett til å kreve at Michelin ikke benytter dine personopplysninger i forbindelse med markedsføring. Michelin vil som regel informere deg (før vi samler inn dine personopplysninger) om vi vil benytte dine personopplysninger til markedsføring eller om vi har til hensikt å meddele opplysningene til tredje part for slikt formål
Hvis du ønsker å benytte dine rettigheter ti henhold til disse bestemmelsene, kan du kontakte:market@se.michelin.se

Datasikkerhet

Michelin har gjennomført tiltak for å garantere hemmelighold, sikkerhet og integritet av dine personopplysninger. Tilgangen til personopplysningene er begrenset til ansatte som behøver slik tilgang og som har fått utdannelse i håndtering av hemmelighold.


Ved e-handel på en Michelin webside skjer innsamling av bank- eller kreditkortopplysninger gjennom en effektiv, lovlig og trygg betalingsprosedyre. Tiltakene kan omfatte SSL kryptering (beregnet for å gjøre opplysningene uleselige for uvedkommende) under innsamlingen eller ved overføring av konfidensielle opplysninger. Slike konfidensielle opplysninger benyttes kun for online betaling og lagres ikke for andre formål.


Michelin sørger blant annet for at dine personopplysninger ikke forvrenges, ødelegges eller misbrukes av tredje part som ikke har rett til å benytte opplysningene.

IP adresser og Cookies

Michelin kan samle inn informasjon om din datamaskin, inklusive din IP adresse, operativsystem eller webleserens funksjon og søkemønster.


Til samme formål kan vi samle inn informasjon om din generelle bruk av Internett gjennom s.k. Cookies, som er filer som lagres på harddisken i din datamaskin. Dette gjøres for at vi skal kunne forbedre vår webside og lever en bedre og mer personlig service. Cookies gir oss anledning til å:

 • Bedømme antall besøkende og hvordan de benytter websiden
 • Lagre informasjon om dine preferanser og dermed tilpasse vår webside til dine individuelle interesser.
 • Gjennomføre dine søk fortere.
 • Gjenkjenne deg når du kommer tilbake til vår webside

Du kan innstille din webleser slik at den gir informasjon om når det finnes cookies og gir deg muligheten til å akseptere eller nekte Cookies. Hvis du velger ikke å akseptere Cookies kan de påvirke din opplevelse av vår webside. Hvis du ikke innstiller din webleser slik at den avviser Cookies, vil vårt system installere cookies når du logger deg inn på vår webside.

Overføring av personopplysninger internasjonalt

Michelin er et internasjonalt konsern som har databaser i de land der selskapet er aktivt. Michelin kan overføre dine personopplysninger innen gruppen i en av gruppens databaser til deres eksterne partnere utenfor ditt hjemland.


Ettersom nivået når det gjelder datasikkerhet ikke er likt over hele verden, vil vi bare overføre dine personopplysninger til selskaper innen konsernet eller til tredje part utenfor den EU hvis disse selskapene har samme sikkerhet for opplysningene som finnes i ditt hjemland.


Michelin har innført interne regler for overføring av personopplysninger innenfor og utenfor EU; de såkalte Michelin Binding Corporate Rules (BCR). Det er verdt å nevne at overføring av opplysninger til tredje part reguleres i avtaler og garanterer samme sikkerhetsnivå som finnes i ditt hjemland.

Mindreårige

Michelins websider er som regel ikke beregnet på mindreårige (personer under atten (18) år). Hvis du er mindreårig oppfordrer vi det til ikke å gi noen av dine personopplysninger uten først å ha fått tillatelse fra dine foreldre.

Eksterne websider

Michelins websider kan inneholde hyperlinker til våre samarbeidspartneres og annonsørers websider. Disse websidene har egne regler om sikkerhetspolicy og Michelin kan derfor ikke holdes ansvarlig for deres håndtering av personopplysninger. Vi ber deg derfor om å lese sikkerhetspolicyen på disse sidene før du gir fra deg dine personopplysninger til dem.

Samtykke til denne policy for behandling av personopplysninger

Ved å benytte denne websiden aksepterer du Michelins policy for behandling av personopplysninger. Hvis det finnes noe vilkår i denne policy som du ikke vil godkjenne, ber vi deg om ikke å benytte denne websiden eller gi noen personopplysninger.

Endringer i Michelin´s Policy for Behandling av Personopplysninger

Denne policy gjeller fra den 2011-08-01 . Eventuelle endringer i Policyen offentliggjort på denne websiden og gjelder fra offentliggjørelsen. Vi ber deg derfor om å kontrollere denne siden ofte.

Kontakt

Spørsmål, kommentarer og henvendelser i forbindelse med denne policyen er velkomne og kan rettes til.