Moderna brand guma razvijena u skladu svojih klijenata u skladu sa najnovijim trendovima na tržištu, TIGAR brand nudi pouzdane proizvode i usluge.

PROIZVODI

Homepage

PROIZVODNI POGON

TIGAR gume se proizvode u evropskom fabrici guma koje pripadaju u jednu od svjetski vodećih proizvođača guma.

Fabrika guma putnik je prošao sistema monitoringa kvaliteta i potvrđeno od strane nezavisnih revizora:

     Certifikat ISO 9001
     Usklađenost sa UNECE * propisa

* Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu.

DAJTE SAVET