Kontakta oss

Vi bryr oss om våra kunder.

Dina personuppgifter är föremål för en behandling som syftar till att uppfylla dina krav och används uteslutande av Michelin för detta ändamål. Det är obligatoriskt för att hantera din förfrågan. Du har rätt att få tillgång till, korrigera och motsätta dig användningen av dina personuppgifter genom att kontakta:
Manufacture Française des Pneumatiques Michelin
Place des Carmes Déchaux
63040 Clermont-Ferrand Cedex 9, France
Telefon: (33) 4 73 32 20 00
Fax: (33) 4 73 32 20 00

Vi bryr oss om våra kunder