GE RÅD

 • För montering på en styraxel måste man:

  Enbart använda slitbanemönster "S". De här slitbanemönstren är konstruerade och tillverkade för att klara specifika påfrestningar på lastbilens styraxeln: dynamisk belastning, axelgeometri, högt miltal, etc.

  Vi rekommenderar inte att regummerade däck monteras på motorfordonets främre axeln.

  När däck monteras på en drivaxel måste man:

  Enbart använda slitbanemönster "D" och "S". Slitbanemönster "D" är konstruerade för att klara specifika påfrestningar på lastbilens drivaxel: motorns vridmoment och bromsmoment, dubbel montering, den högsta axellasten för hela lastbilen. Däck med slitbanemönster "S" kan monteras på drivaxlar, men körsträckan måste beaktas noga. Slitbanemönster "D" ger optimerad prestanda i dragningsområdet och när det gäller däckets livslängd, jämfört med slitbanemönster "S".

  För att utrusta en släpvagnsaxel måste man:

  Enbart använda däck med slitbanemönster "T" eller "S". De här slitbanemönstren är konstruerade för att klara specifika påfrestningar på släpvagnsaxlar: statisk och dynamisk belastning, gasrening, högt miltal för mittaxeln, etc. Däck med slitbanemönster "T" har belastningsindex och hastighetsklasser som är anpassade för släpfordon eller släpvagnar. När däck med slitbanemönster "S" monteras, kontrollera att belastning och hastighetsindex uppfyller kraven för axeln och att det inte finns något slitbanemönster "T" som skulle passa bättre för de specifika påfrestningar som släpvagnsaxlar utsätts för. Däck med slitbanemönster "T" får inte användas på framaxlar och styraxlar.

  Däck märkta med FRT:

  FRT (Free Rolling Tyre) märkning anges i förordning 54: Märkning 3.1.15. Om ett däck är märkt med "FRT" betyder det att det är konstruerat för släpvagnsaxlar (däck för släpvagnsaxlar). Den här regeln gäller alla nya däck som används i Europa, vilket betyder att det enbart är tillåtet att montera FRT-märkta däck på släpvagnsaxlar och de kan därmed inte installeras på andra typer av axlar.

  Vi kan inte hållas ansvariga för konsekvenserna av eventuella skador som uppstått under körning om de här instruktionerna inte följs.

   Ett "FRT"-märkt däck kan monteras på den sista, icke-drivande, bakre axeln på ett motorfordon.

 • Se varje lands särskilda lagstiftning för däckmontering och notera att det kan innebära att samma typ av däck ska monteras på samma axel.

  Det betyder att du kan montera däck med olika slitbanemönster om de är:
  Samma märke,
  Samma storlek,
  Samma struktur (radial eller diagonal),
  Samma användningskategori (vägdäck, specialiserade, snödäck med 3PMSF och M+S märkning)
  Med samma lastkapacitetsindex
  Och samma hastighetsklass.
  Men för optimal däckprestanda rekommenderar vi att montera däck med samma slitbanemönster på samma axel.
  Om detta inte är möjligt, rekommenderar vi att montera tvilllingdäck av samma typ.

  Respektera positionerna, monteringsriktning, rotationsriktning och andra relevanta instruktioner som nämns på däckets sidor.

  MONTERING AV MÖNSTERSKURNA DÄCK

  Den europeiska förordningen nr. ECE 109 lyder:

  ENHETLIG MONTERING (REGUMMERING - REGUMMERING) PÅ AXELN

   De tekniska egenskaperna hos det regummerade däcket som monterats på ditt fordon måste vara desamma:
  .  regummeringsmärke
  .  däckstorlek
  .  däckstruktur
  .  hastighet- och belastningsindex                      
  .  typ av slitbana

  Det REKOMMENDERAS INTE att montera regummerade däck från olika regummeringsföretag på samma axel, oavsett märke på stommen.

  Det är TILLÅTET att montera regummerade däck från samma regummeringsföretag, oavsett märke på stommen.

  MIXAD MONTERING (NYA OCH REGUMMERADE) PÅ SAMMA AXEL

  Vi rekommenderar att mixa däck på samma axel om:

              1. Märket på de regummerade och nya däcken är detsamma.

              2. Märket på däckhöljet är detsamma.

              3. Följande tekniska egenskaper för de regummerade och de nya däcken på samma axel är identiska:
                  Däckstorlek,
                  Struktur (radial eller diagonal),
                  Hastighets- och belastningsindex,
                  Typ av slitbana (väg, terräng, 3PMSF och M+S märkning).

  Regummerade däck är konstruerade och tillverkade för att användas på driv- och släpvagnsaxlar.
  Vi rekommenderar inte att montera regummerade däck på lastbilens främre styraxel.
  Se varje lands särskilda lagstiftning för montering av regummerade däck på samma axel.

  UNDERHÅLL

  Vi rekommenderar kontroll vid:
  All ojämn förslitning, hål, nedskärningar, synliga deformationer på däckets skuldror, sidoväggar eller flänsområde
  Skador på fälgen med ett professionellt däck.
  Sätt inte däck i bruk som uppvisar skador så som missformad eller synlig vulsttråd, avnött gummi eller skikt, skador som uppstått p.g.a. fett eller frätande ämnen, fläckighet eller nötning av innergummit efter körning med otillräckligt pumpat däck. Däck som uppvisar något av ovanstående måste demonteras, skrotas och behandlas som avfall. Se till att ventilkåpan är i gott skick vid varje bilbesiktning. Byt ut den i tveksamma fall.
  Däckrotation är en operation som består av att ta bort däcket från en position på fordonet och montera på det igen i ett annat läge.
  Påvridning av fälgen är en operation som består av att ta bort däcket från fälgen och montera tillbaka det åt andra hållet.

  LAGRING

  Villkor för bra förvaring av däck:
  Torra, rena, tempererade och välventilerade lokaler, i skydd från direkt solljus och dåligt väder.
  Långt från kemiska ämnen, lösningsmedel eller kolväten som kan påverka gummits skick.
  Långt ifrån objekt som skulle kunna tränga igenom däcket (metallspik, träbitar, etc.).
  Långt ifrån värmekällor, eldflammor, glödande objekt, utrustning som kan ge ifrån sig gnistor eller elektrisk urladdning eller någon typ av ozonkällor (transformatorer, elmotorer, svetsaggregat , etc.).
  Vid förvaring i staplar, se till att däcken inte är deformerade. Om de ska förvaras under en längre tid, rotera däcken (byt ordning på däcken i stapeln), så att det äldsta däcket kan tas ut först. Undvik att pressa ihop däcken under andra objekt.

 • SLITBANANS DJUP ÖVER SAMMA AXEL

  Vi rekommenderar att skillnaden i huvudspårens djup på två däck som monterats på samma axel inte överskrider 5 mm vid samma livsfas (mönsterskurna/ej mönsterskurna).

  DÄCKANVÄNDNING

  Djupet på huvudspåret på fyra punkter som är jämnt fördelade på däckets yta får inte vara mindre än en millimeter på fler än en av de här punkterna.
  Om det högst tillåtna slitaget eller en teknisk gräns har nåtts måste däcken avinstalleras och bytas ut i enlighet med landets lagstiftning.

  Se varje lands specifika lagstiftning för kriterier för borttagning av slitna däck

  DÄCKREPARATIONER

  Under loppet av ett däcks livslängd, utsätts det för ett antal begränsningar och kan skadas på många olika sätt.
  Det är farligt att ignorera ett skadat däck.
  Våra lastbilsdäck kan repareras under vissa omständigheter.
  Däremot kan inte alla typer av skador repareras.
  Att reparera ett däck är ett jobb för utbildade och kvalificerade yrkesmän. Däckreparatören har alltid det yttersta ansvaret för exaktheten och kvaliteten på det arbete som utförs på däcket.
  Reparationer måste alltid föregås av att däcket monteras av, samt en grundlig kontroll både internt och externt som utförs av yrkesmannen.
  Om några skador som inte kan repareras upptäcks, så som överböjning av den förstärkande strukturen som orsakats av opumpat däck eller flera körningar med otillräckligt pumpat däck, ska däcket inte repareras.

  VINTERDÄCK FÖR LASTBIL

  M+S symbolen är en tillverkares oberoende utlåtande om deras egna icke-lagstadgade normer.
  Den alpina symbolen (3PMSF) tilldelas om däcket klarar ett dragtest under vinterförhållanden som utförs i enlighet med UNECE:s förordning 117.
  Testresultatet är pålitliga och jämförbara. 3PMSF är den enda riktiga standarden som finns för att mäta rörlighet under vintern.

  MONTERA ETT DÄCK

  Innan du startar monteringsprocedurens måste däckets kompatibilitet med hjulet och fordonet fastställas. Korrekt däckmontering, utförd med rekommenderade arbetsmetoder och i linje med gällande säkerhetsregler, gör att däcket kommer att användas till sin fulla potential

  DÄCKTRYCK

  Tryckkontroller ska göras på alla däck på fordonet (inklusive reservdäcket).
  Om däcktrycket är för lågt resulterar det i en onormal drifttemperatur vilket kan leda till att de inre delarna förstörs.
  Den här skadan går inte att reparera och kan göra så att däcket går sönder eller att luften går ur snabbt.
  Konsekvenserna av att köra med otillräckligt tryck i däcken uppstår inte nödvändigtvis på en gång och kan till och med uppkomma efter att trycket har justerats.
  Otillräckligt däcktryck ökar också risken för vattenplaning.
  Ett för hårt pumpat däck kan orsaka snabbt och oregelbundet slitage och ge ökad känslighet för yttre påverkan (skador på slitbanan, fel på däckhöljet).
  Ett däck som inte är tillräckligt pumpat leder till:
  -konsekvenser för hanteringen av fordonet och dess säkerhet,
  -försämrad motståndskraft i däckhöljet, vilket begränsar möjligheterna till regummering.

  Kontrollera däckhöljet när däcket är kallt.
  Trycket ökar vid användning: minska aldrig däcktrycket när däcket är varmt.
  Pumpa aldrig upp ett däck som har körts i opumpat skick utan att göra en noggrann kontroll på både insida och utsida.
  Ett otillräckligt pumpat däck kan resulterar i att däcket körs vid onormalt höga temperaturer, vilket leder till nedbrytning av däckets komponenter.

 • Gummits egenskaper utvecklas med tiden och beror på flera olika faktorer, t.ex. klimatet, lagringsförhållanden (temperatur, fukt, position, etc.) och användningsförhållanden (fart, last, tryck, hjul, etc.)

  ATT VÄLJA DET LÄMPLIGASTE DÄCKET

  För att försäkra maximal säkerhet, tillförlitlighet och effektivitet i verksamheten är det viktigt att använda däck med rätt egenskaper.
  Detta kan göras genom att följa vissa urvalskriterier.

  Steg 1: bestäm rätt däckstorlek
  Tillverkaren måste tillåta storleken och den måste minst motsvara axelns maximala lastningskapacitet.
  Den högst tillåtna axellasten angiven av fordonstillverkaren i förhållande till gällande föreskrifter. Att montera den här axeln tillsammans med däck som klarar en högre last betyder inte att en last homologerad av fordonstillverkaren ska överskridas.
  För varje däckstorlek finns en eller flera motsvarande godkända fälgstorlekar: konsultera ETRTO "Standardmanual" och/eller fordonstillverkarens rekommendationer.
  Att montera ett däck på en fälg som inte är godkänd kan leda till skador på hjulet och/eller däcket, ett avtryck som är mindre än det optimala och en onormal hjuldrift vilket i sin tur kan försämra säkerhet, hantering, väggrepp och däckets livslängd.

  Steg 2: definiera den korrekta användningen av däcket
  För att välja rätt däck måste man ta hänsyn till användningstypen och fördelarna med varje intervall.

  Steg 3: identifiera den rätta fördelen
  Våra däck erbjuder olika fördelar beroende på operatörens specifika behov.

  Steg 4: välj rätt däckmönster
  Det finns regler som MÅSTE följas när du väljer slitbanemönster för dina däck.

RÅD