PORADIŤ

 • Pri montáži na RIADENÚ nápravu:

  Musia sa používať len vzory dezénu typu S. Tieto vzory dezénu sú navrhnuté a vyrobené tak, aby si dokázali poradiť so špecifickými napätiami a druhmi namáhania, ktoré pôsobia na riadenú nápravu nákladného vozidla: dynamické zaťaženie, geometria nápravy, vysoký počet prejdených kilometrov atď.

  Neodporúčame montáž protektorovaných pneumatík na prednú nápravu motorových vozidiel.

  Pri montáži pneumatík na HNACIU nápravu:

  Musia sa používať výlučne vzory dezénu typu D alebo S. Vzory dezénu typu D sú navrhnuté tak, aby si dokázali poradiť so špecifickými napätiami na hnacích nápravách: krútiaci moment motora a brzdný moment, dvojitá montáž, najvyššie zaťaženie nápravy celej zostavy nákladného vozidla. Pneumatiky so vzorom dezénu typu S sa môžu nasadiť na hnacie nápravy, avšak v takom prípade je potrebné dôkladne zvážiť kompromis prejavujúci sa na jazdnom výkone. Pokiaľ ide o trakciu a životnosť pneumatiky, vzory dezénu typu D v porovnaní so vzormi dezénu typu S ponúkajú optimálne výsledky.

  Pri montáži na nápravu PRÍVESU:

  Musia sa používať výlučne vzory dezénu typu T alebo S. Tieto vzory dezénu sú navrhnuté tak, aby si dokázali poradiť so špecifickými napätiami a druhmi namáhania, ktoré pôsobia na nápravy prívesov: statické a dynamické zaťaženia, drhnutie, vysoký počet prejdených kilometrov na stredných nápravách atď. Pneumatiky s tvarom dezénu typu T znesú indexy zaťaženia a rýchlostné indexy, ktoré sú vhodné pre prívesy a návesy. Pri montáži pneumatík so vzormi dezénu typu S skontrolujte, či index zaťaženia a rýchlostný index spĺňajú požiadavky nápravy a či sa na náprave nenachádza pneumatika so vzorom dezénu typu T, ktorá by bola vhodnejšia pre špecifické napätia a druhy namáhania na nápravách prívesov. Pneumatiky so vzorom dezénu typu T sa nikdy nesmú používať na predných riadených alebo hnacích nápravách.

  Pneumatiky s označením FRT:

  Označenie FRT (voľne otáčajúca sa pneumatika) je stanovené v nariadení 54: Označenia 3.1.15. Prítomnosť označenia FRT označuje pneumatiky, ktoré boli špeciálne navrhnuté pre nápravy prívesov (pneumatiky pre vlečené nápravy). Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky nové pneumatiky používané v Európe a vyplýva z neho, že pneumatiky s označením FRT sa môžu nasadzovať len na nápravy prívesov a nemôžu sa nasadzovať na iné typy náprav.

  Zriekame sa akejkoľvek zodpovednosti za následky škôd, ktoré vznikli počas jazdy a pri nerešpektovaní týchto pokynov.

   Pneumatiky s označením FRT sa môžu montovať na poslednú zadnú nápravu motorového vozidla, ktorá nie je hnacia náprava.

 • Oboznámte sa s konkrétnymi právnymi predpismi vo vašej krajine týkajúcimi sa montáže pneumatík. Môže sa stať, že bude potrebné namontovať na jednu nápravu rovnaký typ pneumatík.

  To znamená, že pneumatiky s rôznym vzorom dezénu môžete použiť vtedy, keď sú splnené tieto podmienky:

  pneumatiky sú rovnakej značky,
  pneumatiky majú rovnaké rozmery,
  pneumatiky majú rovnakú štruktúru (radiálna alebo diagonálna),
  pneumatiky patria do rovnakej kategórie použitia (cestné pneumatiky, špeciálne pneumatiky, zimné pneumatiky so symbolom trojvršia a snehovej vločky 3PMSF a označením M+S)
  pneumatiky majú rovnaký index nosnosti,
  pneumatiky majú rovnaký rýchlostný index.
  Napriek tomu vám odporúčame, aby ste na jednej náprave používali pneumatiky s rovnakým dezénom, čím zabezpečíte ich optimalizovaný výkon.

  Ak takéto použitie nie je možné, odporúčame dvojitú montáž pneumatík rovnakého typu.

  Dodržujte miesta, smer nasadenia, smer otáčania a všetky inštrukcie uvedené na bokoch pneumatiky.

  MONTÁŽ PREREZÁVANÝCH PNEUMATÍK

  Európske nariadenie č. 109 stanovuje:
  Prvý prípad: JEDNOTNÁ MONTÁŽ PNEUMATÍK (PROTEKTOROVANÁ – PROTEKTOROVANÁ) NA NÁPRAVE

      Protektorované pneumatiky na vozidle musia mať rovnaké technické parametre:

               1.  značka protektorovaných pneumatík

              2. rozmer pneumatík

              3.  štruktúra pneumatík

              4.  rýchlostný index a indexy nosnosti pneumatík

              5.  typ dezénu pneumatík

  Bez ohľadu na značku plášťa SA NEODPORÚČA montáž protektorovaných pneumatík od rôznych výrobcov na rovnakej náprave.
  Bez ohľadu na značku plášťa sa POVOĽUJE montáž protektorovaných pneumatík od rovnakého výrobcu.
  Druhý prípad: ZMIEŠANÁ MONTÁŽ (NOVÉ A PROTEKTOROVANÉ) NA ROVNAKEJ NÁPRAVE
  Odporúčame používať zmes pneumatík na jednej náprave v týchto prípadoch:

              1. Značka protektorovaných a nových pneumatík sa zhoduje.

              2. Značka plášťa sa zhoduje.

              3. Nasledujúce technické parametre protektorovaných a nových pneumatík na rovnakej náprave sa zhodujú:
                   . rozmery pneumatík

                  . štruktúra (radiálna alebo diagonálna),

                  . rýchlostný index a index nosnosti,

                  . druh dezénu (cestné komunikácie, všetky druhy terénu, symbol trojvršia so snehovou vločkou 3PMSF a označenie M+S).

  Protektorované pneumatiky sú navrhnuté a vyrobené na použitie na hnacích nápravách a nápravách prívesov.
  Neodporúčame montáž protektorovaných pneumatík na prednej riadenej náprave nákladného vozidla.
  Informácie o montáži protektorovaných pneumatík na rovnakej náprave vyhľadajte v národných právnych predpisoch platných v konkrétnej krajine.

  ÚDRŽBA


  Odporúčame, aby ste vykonávali kontrolu so zameraním na nasledujúce body:
  Akékoľvek nerovnomerné opotrebenie, diery, zárezy, viditeľné deformácie ramien, bočníc alebo oblasti spoja
  Akékoľvek poškodenie ráfika (kontrolu vykoná odborník na pneumatiky).

  Nikdy opakovane nepoužívajte pneumatiky, ktoré nesú znaky poškodenia, ako je napríklad zdeformované alebo odhalené pätkové lano, oddeľujúca sa guma alebo vrstvy gumy, poškodenie spôsobené mastnými alebo korozívnymi látkami, tvorba žiliek alebo oderov gumy vo vnútornej časti pneumatiky po jazde s podhustenými pneumatikami. Pneumatiky nesúce uvedené znaky poškodenia sa musia demontovať, zošrotovať a spracovať ako odpad. Pri každej kontrole vozidla sa presvedčte, že kryty ventilov pneumatiky sú v dobrom stave. V prípade pochybností ich vymeňte.

  Rotácia pneumatík je činnosť, pri ktorej sa pneumatika odstráni z jedného miesta na vozidle a nasadí sa na iné miesto na vozidle.
  Otáčanie pneumatík na ráfikoch je činnosť, pri ktorej sa pneumatika odstráni z ráfika a znovu sa na ráfik nasadí opačnou stranou.

  SKLADOVANIE

  Podmienky na správne skladovanie pneumatík:
  Čisté, suché, temperované a dobre vetrané priestory, ktoré chránia pneumatiky pred priamym slnečným žiarením a nepriaznivými poveternostnými podmienkami.
  Skladovanie mimo chemických látok, rozpúšťadiel alebo uhľovodíkov, ktoré môžu zmeniť vlastnosti gumy.
  Skladovanie mimo predmetov, ktoré by mohli preniknúť do pneumatiky (kovové hroty, drevo atď.).
  Skladovanie mimo zdroja tepla, ohňa, rozžeravených telies, zariadenia, ktoré môže generovať iskry alebo elektrický výboj, a mimo akéhokoľvek zdroja ozónu (transformátory, elektrické motory, súpravy na zváranie).
  Ak sú pneumatiky počas skladovania uložené na seba, dbajte na to, aby nedochádzalo k ich deformácii. Ak chcete pneumatiky skladovať dlhšie obdobie, striedajte ich (meňte poradie pneumatík v kope) tak, aby sa najstaršie pneumatiky dali odobrať ako prvé. Vyhýbajte sa stláčaniu pneumatík inými predmetmi.

 • HĹBKA VZORU DEZÉNU NA JEDNEJ NÁPRAVE

  Odporúčame zabezpečiť, aby rozdiel v hĺbke hlavných drážok na dvoch pneumatikách, ktoré sú namontované na jednej náprave, v rovnakom štádiu životnosti nepresahovala 5 mm (prerezávaná/neprerezávaná pneumatika).

  OPOTREBENIE PNEUMATIKY

  Hĺbka hlavných drážok nesmie byť menšia ako jeden milimeter vo viac ako jednom bode zo štyroch vybraných bodov, ktoré sú rovnomerne rozmiestnené po celom obvode pneumatiky.

  Po dosiahnutí zákonom povoleného opotrebenia alebo technickej prípustnej miery opotrebenia sa pneumatiky musia odobrať a vymeniť podľa národných právnych predpisov.

  Kritériá na vyradenie opotrebených pneumatík nájdete v národných právnych predpisoch konkrétnej krajiny.

  OPRAVY PNEUMATÍK

  Pneumatika je v priebehu svojej životnosti vystavená množstvu nepriaznivých vplyvov a môže sa poškodiť rôznymi spôsobmi.

  Pri ignorovaní stavu poškodenej pneumatiky hrozia nebezpečenstvá.

  Naše pneumatiky pre nákladné vozidlá sa dajú opraviť za určitých podmienok.

  Nie všetky druhy poškodení sa však dajú opraviť.

  Oprava pneumatiky je úloha pre vyškolených a kvalifikovaných profesionálov. Výhradnú zodpovednosť za presnosť a kvalitu práce na pneumatike vždy nesie osoba, ktorá vykonáva opravu.

  Pred každou opravou musí odborník odobrať pneumatiku a dôsledne skontrolovať jej vnútornú aj vonkajšiu časť.

  Pneumatika sa nesmie opravovať, ak bolo nájdené neopraviteľné poškodenie, napríklad prehýbanie opornej konštrukcie v dôsledku jazdy s prázdnou alebo nadmerne podhustenou pneumatikou.

  ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

  Symbol M+S je nezávislým prehlásením výrobcu, ktoré sa zakladá na jeho vlastných neregulačných normách.

  Horský symbol (trojvršie so snehovou vločkou 3PMSF) sa pneumatike udelí vtedy, keď prejde skúškou trakcie v zimných podmienkach podľa predpisu EHK OSN č. 117.

  Výsledky skúšky sú hmatateľné a porovnateľné. Symbol 3PMSF je jediným skutočným štandardom na meranie mobility v zimnom ročnom období.

  MONTÁŽ PNEUMATIKY

  Pred začatím montáže pneumatiky sa musí dosiahnuť súlad a kompatibilita pneumatiky s kolesom a vozidlom. Správna montáž pneumatiky, ktorá bola vykonaná podľa odporúčaných pracovných postupov a v súlade s platnými bezpečnostnými pravidlami, zvyšuje šance na využitie plného potenciálu pneumatiky.

  TLAK V PNEUMATIKÁCH

  Tlak by sa mal kontrolovať na všetkých pneumatikách vozidla (vrátane náhradného kolesa).

  Ak je tlak v pneumatike príliš nízky, výsledkom môže byť nadmerné zvýšenie prevádzkovej teploty, čo môže spôsobiť poškodenie vnútorných komponentov.

  Toto poškodenie je trvalé a môže spôsobiť úplné zničenie pneumatiky a prudký pokles vzduchu v pneumatike.

  Následky prevádzky vozidla pri nedostatočnom tlaku v pneumatikách sa nemusia prejaviť okamžite, ale až po úprave tlaku v pneumatikách.

  Nedostatočný tlak v pneumatikách okrem toho výrazne zvyšuje riziko akvaplaningu.

  Pri nadmernom tlaku v pneumatike zase hrozí rýchle a nepravidelné opotrebenie, ako aj zvýšená citlivosť pri nárazoch (poškodenie dezénu, zlyhanie plášťa).

  Následky nedostatočného tlaku v pneumatikách sú:

  zhoršenie ovládateľnosti a bezpečnosti vozidla, zníženie odolnosti plášťa,

  čo prináša obmedzenia pre možnosť protektorovania.

  Kontrolu tlaku v pneumatikách vykonávajte vtedy, keď sú pneumatiky studené.

  Počas používania sa tlak zvyšuje: nikdy neznižujte tlak v horúcej pneumatike.

  Nikdy neobnovujte tlak v pneumatike, ktorá sa používala s nadmerne nízkym tlakom, bez dôkladnej kontroly vnútornej a vonkajšej časti pneumatiky.

  Pri nadmerne nízkom tlaku je teplota pneumatík počas používania mimoriadne vysoká, čo spôsobuje tepelný rozklad častí pneumatík.

 • Vlastnosti gumy sa v priebehu času vyvíjajú a závisia od viacerých faktorov: klimatické podmienky, podmienky skladovania (teplota, vlhkosť, poloha atď.) a podmienky použitia (rýchlosť, zaťaženie, tlak, kolesá atď.)

  VÝBER NAJVHODNEJŠEJ PNEUMATIKY


  Ak chcete zabezpečiť optimálnu bezpečnosť, spoľahlivosť a efektívnosť pneumatík, je dôležité, aby ste sa rozhodli pre správne parametre.

  Pri výbere sa preto môžete riadiť určitými kritériami.

  Krok 1: určenie správnych rozmerov pneumatiky
  Výrobca musí schváliť rozmery pneumatiky, ktoré sa musia zhodovať aspoň s maximálnou nosnosťou nápravy.
  Ide pritom o najvyššie povolené zaťaženie nápravy, ktoré výrobca vozidla udáva vo vzťahu k platným predpisom. Montáž pneumatík s nosnosťou, ktorá je vyššia ako nosnosť nápravy, ktorú schválil výrobca vozidla, nie je predpokladom na možnosť presiahnutia tejto nosnosti.
  Pre každý rozmer pneumatík je k dispozícii jeden alebo viacero vhodných a schválených rozmerov ráfika: informácie nájdete v Štandardnej príručke organizácie ETRTO a/alebo v odporúčaniach výrobcu vozidla.
  V prípade montáže pneumatiky na ráfik kolesa, ktorého rozmery nie sú schválené pre túto pneumatiku, môže dôjsť k poškodeniu kolesa a/alebo pneumatiky, zhoršeniu stopy pneumatiky, ktorá nedosahuje optimálnu úroveň, a nadmernému zaťaženiu plášťa, čím dochádza k zhoršeniu bezpečnosti, ovládateľnosti a trakcie, ako aj skráteniu životnosti pneumatiky.

  Krok 2: určenie správneho účelu použitia pneumatiky
  Pri výbere správnej pneumatiky je potrebné zohľadniť spôsob používania a výhody každého radu pneumatík.

  Krok 3: určenie dôležitej výhody pneumatiky
  Naše pneumatiky poskytujú niekoľko výhod v závislosti od konkrétnych potrieb používateľa.

  Krok 4: výber správneho vzoru dezénu
  Pri výbere vzoru dezénu sa MUSIA dodržiavať určité pravidlá.

GIVE ADVICE