PRODUKTY

Tichá a bezpečná jazda pre včasnú dodávku nákladu

Piktogram radu pneumatík TIGAR pre stredne ťažké nákladné vozidlá a nízkoložný náves

STREDNE ŤAŽKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ & NÍZKOLOŽNÝ NÁVES

A safe and reliable tyre, regroovable and retreadable, with the best global labeling in its category.