TAVSİYELER

 • Ön Aksta:
  Yalnızca « S » veya « Z » işaretli lastikler kullanmak gerekir. Bunlar, motorlu araçların yönlendirici (ön) akslarının özel sürüş ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlanmış ve imal edilmişlerdir: Dinamik yük, aksların geometrik açıları, yüksek kilometre randımanı vb.

  Çeker (motor) Aksında:
  Yalnızca « D » veya « Z » işaretli lastikler kullanmak gerekir. « D » işaretli lastikler, motor ve frenleme torklarının aktarımları, ikili kullanım, aracın en yüksek yük kapasiteli aksı vb. Çeker (motor) akslarının özel ihtiyaçlarına karşılık vermek üzere tasarlanmış ve imal edilmişlerdir « Z » işaretli lastikler, Çeker (motor) asklarında kullanılabilirler, ancak bu dingilin performansı dikkate alınacak olunursa, « D » işaretli lastikler en iyi sonucu verecektir. Bazı kullanım koşullarına, « Z » işaretli lastikler çeker (motor) aksı üzerinde kullanım açısından da en iyi sonucu verecek şekilde üretilmiştir: Örneğin şehir içi kullanım lastikleri "URBAN".

  Taşıyıcı Aksta:
  Yalnızca « T » veya « Z » işaretli lastikler kullanmak gerekir. Bu yapılar, taşıyıcı aksların Statik ve dinamik yük, yanal sürtünme, orta akslar üzerinde yüksek kilometre randımanı vb özel ihtiyaçlarına karşılık vermek üzere tasarlanmış ve imal edilmişlerdir. « T » işaretli lastikler,çekilen araçlara (römork veya yarı römork) uygun yük ve hız indekslerini taşırlar. « Z » işaretli lastiği bu akslara monte ederken, yük ve hız indekslerinin aksların ihtiyaçlarına uygun olduğunu kontrol ediniz.
  Yönlendirme (ön) veya Çeker (motor) aksları üzerinde asla « T » işaretli lastiklerin kullanılmaması gerekir.

  FRT işaretlemesi:
  FRT işaretlemesi, Avrupa 54. regülasyonunda belirtilmiştir: Bu işaretleme, taşıyıcı akslar için özel olarak tasarlanmış lastiklerde kullanılır (Çekilen akslarda kullanılan lastikler). Bu düzenleme, Avrupa sınırlarında kullanılan tüm yeni lastikler için geçerlidir: Yani FRT sembolü bulunan lastikler, yalnızca taşıyıcı akslar üzerinde kullanılacak şekilde onaylanmışlardır ve diğer akslar üzerinde kullanılamazlar.  Tavsiyelerine uygun olmayan durumlardan doğabilecek zararlardan Michelin sorumlu tutulamaz.

 • Lütfen, lastik tamiri için her ülkenin mevzuatına bakınız ve aynı aks üzerinde aynı tip lastiklerin monte edilmesi gerektirebileceğini unutmayınız. 

  Bu farklı sırt desenlerine sahip lastiklerin şu şekillerde monte edebileceğiniz anlamına gelir:  

      Aynı marka,
      Aynı ebat,
      Aynı kullanım kategorisinde, özel veya kar lastikleri (M+S kabartmalı). Lastik yapısını belirleyen kullanım kategorisidir (desen),
      Aynı yapılar (radyal veya diyagonal),
      Aynı hız göstergeleri ile
      ve Aynı yük kapasitesi göstergeleri,

  Bununla birlikte, en iyi lastik performansı için aynı aks üzerinde aynı sırt desenine sahip lastikleri takmanız önerilir.

  Bu mümkün değilse, aynı tip ikiz lastiklerin monte edilmesini öneriyoruz.

  KAPLANMIS LASTİKLERİN MONTAJI

  Yeni 16 Ocak 2004 tarihli karar, 109 sayılı düzenlemeye göre onaylanmış kaplama lastiklerin montaj kurallarını belirlemektedir:

  Kaplama Ağır Vasıta lastiklerinin özellikleri şu açılardan ortak olmalıdır:

  • Kaplama markası,
  • Lastiklerin ebadı,
  • Lastiklerin yapısı,
  • Lastiklerin yük göstergeleri ve hız kodu,
  • Lastiklerin kullanım kategorisi.

  Karkasın markası her ne olursa olsun, aynı dingil üzerine farklı marka kaplama lastik monte edilmesi YASAKTIR.

  Karkasın markası her ne olursa olsun, aynı dingil üzerine aynı marka kaplama lastik monte edilmesine İZİN VERİLMEKTEDİR.

  ÜRÜNLERIN KULLANIM ÖMRÜ

  Lastikler, özellikleri zamanla değişen farklı tip malzeme ve bileşenlerden oluşurlar. Bu gelişim, lastiklerin maruz kaldığı depolama (sıcaklık, nem, pozisyon vb.) ve kullanım (hız yükü, şişirme basıncı, tekerleklerin durumu vb.) koşullarına bağlıdır

  Yaşlanma faktörlerinin değişken ve ölçülmesi zor olması nedeniyle, lastik kullanıcının gerçekleştireceği düzenli kontrollerin yanı sıra, kullanımına devam edip edemeyeceğine karar verecek olan bir kalifiye profesyonel tarafından da düzenli olarak incelenmelidir.

  Bu kontrol kullanımına başlamasını takiben 5 yılda, üretim tarihinden itibaren 8 yılda bir gerçekleştirilir.

 • AŞINMA KONTROLÜ

  Aşınma kontrolü, daima lastiğin birden fazla noktasında gerçekleştirilmelidir.
  Bu kontrol bir diş derinliği ölçme aletiyle veya varsa, bir sembol ile yanak üzerinde işaretlenmiş sürüş bandı göstergelerinin incelenmesi ile gerçekleştirilir.
  Yasal veya teknik aşınma sınırına erişilmesi durumunda, lastik çıkarılmalı ve yenisi ile değiştirilmelidir.
  Anormal aşınma durumunda veya aynı aks üzerinde aşınmadan kaynaklanan bir fark olması durumunda, bir profesyonele danışın.

  LASTİKLERİN TAMİRİ

  • Tekerleklerin sıkıştırma torklarının aksın imalatçısı veya aracın üreticisinin tavsiyelerine uygun olduğunu kontrol edin
  • Sürüş bandı, yanaklar veya lastiğin takılma alanı üzerindeki her türlü delinmeyi (iç/dış), kesiği, gözle görülür deformasyonu derinlemesine olarak inceleyin, bir lastik profesyoneline kontrol ettirin. Jantın üzerindeki her türlü hasar için de aynı şey söz konusudur.

  Her halükarda, aşağıdaki hasarları arz etmesi durumunda yeniden kullanmayın:

  • Üçgen deforme olmuş veya görünür vaziyette,
  • Kauçuk ve kaplamalar arasında ayrılma,
  • Yağ veya aşındırıcı maddelerce hasar görme,
  • Taşınan yüke göre yetersiz hava basınçlı her türlü sürüşü takiben iç kauçukların yenmesi veya mozaik yapı alması.

  Aracı her kontrol edişinizde, valf tapasının iyi durumda olduğunu kontrol edin. Tereddüt halinde yenisi ile değiştirin.

  KIŞ YÖNETMELİKLERİ

  M + S sembolü, kendi düzenleyici olmayan standartlarına dayanan üreticinin bağımsız bir bildirgesidir.
  Lastik, UNECE Tüzüğünün 117. Maddesi uyarınca kış koşullarında yapılan bir çekiş testinden geçerse, Alpin (3PMSF) sembolü verilir.
  Test sonuçları somut ve karşılaştırılabilir niteliktedir. 3PMSF, kış hareketliliğini ölçmek için tek geçerli standarttır.

  LASTİĞİN EBADINI DOĞRU BELİRLEYİN

  Bir aksın maksimum yük kapasitesi, yürürlükte bulunan düzenlemeye göre araç üreticisi tarafından belirlenir. Bu aksa daha yüksek yük kapasitesi olan lastikler takılması, imalatçının resmi onaylı yük değerinin aşılmasına izin vermez.

  Tek veya çift kullanımlı her ağır vasıta lastik ebadı için: ETRTO'nun "Standart El Kitapçığı"nı inceleyin ve/veya imalatçı tavsiyelerine bakın.

  Resmi onayı olmayan bir jant üzerine asla lastik takmayın: Tekerlek ve/veya lastik hasar görebilir, düzensiz bir temas yüzeyi söz konusu olabilir, karkas , yol tutuşu, ve lastiğin ömrünü olumsuz yönde etkileyebilir.

  DOĞRU BASINÇ

  Lastik, araç ve zemin arasındaki tek temas elemanıdır. Kullanıcıların emniyeti için olduğu kadar, taşınan malların emniyeti için de belirleyici role sahiptir. Emniyetli bir taşımacılık, yakıt tasarrufu için, ağır araç lastiklerinin kullanım ömrünü uzatmak için hava basıncını optimize edin.

  Bir lastik zaman içinde doğal olarak hava basıncından kaybeder. Lastiklerinizin havasının düzenli olarak kontrol edilmesi için, satıcınıza danışın.Her halükarda, üreticiler veya imalatçılar tarafından tavsiye edilen basınçlara uyun. Lastik hava basınçlarının, daima yük ve kullanım tipine uygun olması gerekir.

 • Lastikler, lastiğin düzgün işleyişi açısından temel önem arz eden özelliklere sahip kauçuk bazlı bileşenler ve farklı tipte malzemelerden oluşurlar .

  Bu özellikler, zamanla gelişirler.

  Bir lastiğin özelliklerinin gelişimi, aşağıda sayılanlar gibi birçok faktöre bağlıdır:

  • İklim,
  • Ağır Vasıta lastiklerinin depolanma koşulları: Sıcaklık, nem, pozisyon….
  • Kullanım koşulları: Yük, hız, hava basıncı, yol durumuna bağlı hasarlar…

  Bu gelişim faktörlerinin varyasyonları, bir lastiğin kullanım ömrünün net bir şekilde kestirilmesine engel olurlar. Bu nedenle, kullanıcı tarafından gerçekleştirilen düzenli kontrollere ilave olarak, lastiklerin bir profesyonel tarafından düzenli olarak kontrol edilmelerini öneririz. Bu kontrol, ilk defa kullanılmalarını takiben en azından 5 yılda bir ve üretimlerini takiben 8 ila 10 yılda bir veya daha sık gerçekleştirilmelidir.

TAVSİYELER